Επικοινωνία

Καραμπερόπουλος Δημήτριος – Παιδίατρος
 
Διδάκτωρ Ιστορίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης
ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ
 
Διεύθυνση : Μιλτιάδου 3, Κηφισιά 145 62
Τηλέφωνο: 21 0801 1066, 694 4304968
Email: karamber@otenet.gr