ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ της Ιστορίας της Ιατρικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Α΄ Διεθνές Συνέδριο “Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας”, Βελεστίνο, 30-31 Μαϊου και 1 Ιουνίου 1986.
 2. Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Λάρισα, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28-3-1992.
 3. Β΄ Διεθνές Συνέδριο “Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας”, Βελεστίνο, Οκτώβριος 1992.
 4. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστημών και Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη, 27-29/9/1993.
 5. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, οι ευρωπαϊκές ιδέες και ο αναγεννώμενος Ελληνισμός, Βόλος, 27-30 Μαϊου 1993. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.
 6. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4-5 Νοεμβρίου 1994.
 7. 20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21 Μαϊου 1994, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
 8. Η Ιστορική εξέλιξη της Χημείας στην Ελλάδα, Επιστημονικό Συμπόσιο του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε και της ΄Ενωσης Ελλήνων Χημικών, Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 1994.
 9. Επιστημονικό Συμπόσιο Ομίλου Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού: Μνήμη Λέανδρου Βρανούση. Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 10-11 Μαϊου 1995.
 10. 3ο Συνέδριο Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα, 8-9 Απριλίου 1995. ΄Ομιλος Μελέτης της Θεσσαλικής Ιστορίας καί Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λάρισας.
 11. Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο: Το αίτημα της διεπιστημονικής έρευνας. Οι επιστήμες στον Ελληνικό χώρο. Αφιερωμένο στον ακαδημαϊκό Μιχαήλ Στεφανίδη (1868-1957), Κέντρο Νεολληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 2-3 Ιουνίου 1995.
 12. Πανελλήνιο Συνέδριο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Απόπειρα μιάς νέας συγκομιδής, Κοζάνη, 8-10 Νοεμβρίου 1996.
 13. 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 7-11 Μαϊου 1996, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
 14. 8ο Επιστημονικό Βαλκανικό Συνέδριο. “Ο ΄Ολυμπος στους αιώνες”. 6-8 Σεπτεμβρίου 1996, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελασσόνας.
 15. 7ο Τριήμερο εργασίας: Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Παραδοσιακές χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησης τους. Κύπρος, Παραλίμνι, 21-25 Μαρτίου 1997. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Βιολογική Εταιρεία Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 16. 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 13-17 Μαϊου 1997, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
 17. 35ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αγία Πελαγία Κρήτης, 13-15 Ιουνίου 1997.
 18. Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών. Επιστημονική σκέψη και στοχασμός στον Ελληνικό πνευματικό χώρο, 18ος-19ος αι. Προσλήψεις, ρήξεις, ενσωματώσεις. Αθήνα 19-21 Ιουνίου 1997. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε.
 19. Γ΄ Διεθνές Συνέδριο “Φεραί -Βελεστίνο-Ρήγας”, Βελεστίνο, 2-5 Οκτωβρίου 1997.
 20. Επιστημονική Ημεριδα, “200 χρόνια της Χάρτας του Ρήγα 1797-1997”, Κοζάνη, 18 Οκτωβρίου 1997.
 21. 1η Ημερίδα Μελέτης Ιατρικών Εκδόσεων, Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 1997, Ιστορία της Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
 22. 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-9 Μαϊου 1998, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
 23. 3ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών, Κομοτηνή, 25-30 Μαϊου 1998.
 24. 2η Ημερίδα Μελέτης Ιατρικών Εκδόσεων, Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου 1999, Ιστορία της Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.
 25. 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-8 Μαϊου 1999, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
 26. 37ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28-30 Μαϊου 1999.
 27. Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα έως σήμερα, Επιστημονικό Συνέδριο, Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, 1-2 Οκτωβρίου 1999, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
 28. Ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα, Λάρισα 4-5 Δεκεμβρίου 1999, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Φίλοι του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής.
 29. 39ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο Κρήτη, 1-3 Ιουνίου 2001.
 30. 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-12 Μαϊου 2001.
 31. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Πανεπιστημιούπολη Ρίο Πάτρας, 18-20 Μαϊου 2001.
 32. Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος, 2003, με θέμα «Η βοτανοθεραπεία στους αρχαίους Ελληνες ιατρούς»
 33. Συνέδριο «Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής σκέψης», 7-8 Νεομβρίου 2003, ΕΙΕ/ΚΝΕ-Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών ΕΙΕ.
 34. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο, 2-5 Οκτωβρίου 2003.
 35. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας», 4-7 Δεκεμβρίου 2003, Αθήνα. Ανακοίνωση «Ν. Γ. Πολίτη, Η νεότης του Ρήγα».
 36. Επιστημονικό Συμπόσιο “Επιστημονική Ερευνα στα Κύθηρα”, Κύθηρα, 19-21 Σεπτεμβρίου 2003.
 37. 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 21-25 Μαϊου 2002.
 38. 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-23 Ιουνίου 2002.
 39. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27 Απριλίου-1 Μαίου 2004.
 40. 42ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κρήτη 28-30 ΜαΊου 2004.
 41. Ημερίδα Ιστορία της Ιατρικής “Η ιατρική στα νησιά του Αρχιπελάγους”, Χίος, 16 Οκτωβρίου 2004.
 42. 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17 – 21 Μαϊου 2005.
 43. 3rd Meeting of the Intrnational Society for the History of Medicine 11-14 September 2005, Patra Greece.
 44. Η Ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προίόντων του. 10ο τριήμερο εργασίας, Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ξάνθη, 7-8 Οκτωβρίου 2005.
 45. Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο, Οι τρεις Μηλιώτες Διδάσκαλοι του Γένους: Ανθιμος Γαζής, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Δανιήλ Φιλιππίδης. Βίοι παράλληλοι, Πτυχές της ζωής και του έργου τους. Μηλιές Πηλίου, 7-9 Οκτωβρίου 2005.
 46. Διημερίδα Εταιρείας Υγείας και Εκπαίδευσης 20 – 22 Οκτωβρίου 2005, Βόλος.
 47. Ημερίδα “Η Ιπποκρατική ηθική στις σύγχρονες εξελίξεις” της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατίου Πνεύματος, Αθήνα , 28 Ιανουαρίου 2006.
 48. 1η Ημερίδα Ιστορίας Ελληνικής Παιδιατρικής, Αθήνα, 1 Απριλίου 2006.
 49. 32ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 9 -13 Μαϊου 2006.
 50. 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Βουκουρέστι, 2 -4 Ιουνίου 2006.
 51. 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας, Λάρισα, 10 Νοεμβρίου 2006.
 52. Διεθνές Ιπποκράτειο Ιδρυμα Κω, «Ιπποκραστική Ιατρική: Χθές-Σήμερα-Αύριο», Κως, 25-28 Μαϊου 2007.
 53. 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2007.
 54. 2η Ημερίδα Ιστορίας της Ελληνικής Παιδιατρικής, Αθήνα 31 Μαρτίου 2007.
 55. Ενωση Φυσικών Ελλάδος, Ημερίδα για το Φυσικής Απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, Βελεστίνο 4 Μαϊου 2007.
 56. Ε΄Διεθνές Συνέδροιο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Βελεστίνο 4-7 Οκτωβρίου 2007.
 57. 3η Ημερίδα Ιστορίας Ελληνικής Παιδιατρικής, 12 Απριλίου 2008.
 58. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολεγίου Παιδιάτρων με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 21-23 Μαρτίου 2008.
 59. Δ΄Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών, Αλμυρός, 18 Οκτωβρίου 2008.
 60. 18η Παιδιατρική Συνάντηση της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 15 Νοεμβρίου 2008.
 61. 4η Ημερίδα Ιστορίας Ελληνικής Παιδιατρικής, Αθήνα, 28 Μαρτίου 2009.
 62. 35ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-9 Μαϊου 2009.
 63. 1η Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Ιστορία της Καρδιολογίας, Αθήνα, 4 Απριλίου 2009.
 64. 2η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, «Οι Μεγάλοι Ανατόμοι του Παρνασσού», Αμφίκλεια Φθιώτιδος, 7-8 Νοεμβρίου 2009.
 65. Εταιρεία Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος, «Ο Ορκος του Ιπποκράτη», Αθήνα, Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010.
 66. 1ο Συνέδριο Παγκαλαβρυτινής Ιστορίας και Μνήμης, Καλάβρυτα, 12-13 Μαρτίου 2010.
 67. 3η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής. Ιστορία της Καρδιολογίας, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2010.
 68. 5η Ημερίδα Ιστορίας της Ελληνικής Παιδιατρικής, Αθήνα, 24 Απριλίου 2010.
 69. 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-8 Μαϊου 2010.
 70. Ιστορία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Αρχαιολογικής έρευνας στη Θεσσαλία. Βόλος, 17 Μαϊου 2010, ΙΓ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Βόλου.
 71. 10ο Επιστημονικο Συμπόσιο: Ανοιχτά θέματα της σύγχρονης Φυσικής, Ενωση Ελλήνων Φυσικών, Πορταριά Πηλίου, 11-13 Φεβρουαρίου 2011.
 72. 6η Ημερίδα Ιστορίας Ελληνικής Παιδιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων “Ἁγία Σοφία”, Αθήνα, Σάββατο, 2 Απριλίου 2011.
 73. 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Χίλτον, Αθήνα, Μάιος 2011.
 74. Δ΄Ημερίδα Ιστορίας Ναυτικής Ιατρικής:Ναυτική Ιατρική στην Επανάσταση του 1821, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 26 Φεβρουαρίου 2011.
 75. 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Χίλτον, Αθήνα, 18 Μαϊου 2012.
 76. “Λαϊκή Ιατρική και Ιατρική Επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες”, Αθήνα, 7-11 Μαρτίου 2012. Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών και Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης.
 77. Επιστημονικό Συνέδριο στη μνήμη των ευεργετών της Κοζάνης, Δήμος Κοζάνης, Κοζάνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 78. ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο “Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας”, Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012.
 79. Στρογγυλό Τραπέζι, 12 Απριλίου 2013, “Οψεις νοσηρότητας και θνησιμότητας της παιδικής ηλικίας (19ος-20ος αιώνας)” στο Συνέδριο, “Παιδική Ηλικία; Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διασπάσεις, 11-14 Απριλίου 2013, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών, Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, Εθνικού και Καοδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 80. 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, “Ιατρική και Εκκλησία: μια σχέση 2.000 χρόνων”, Εργαστήριο Ισορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδος, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.
 81. “Παιδεία και Εθνική Συνείδηση στον ελληνικό κόσμο από την Άλωση μέχρι τος παραμονές της Επανάστασης του 1821”, Αθήνα, Στοά του Βιβλίου, 30-31 Μαρτίο 2013.
 82. 9η Πανελλήνια Διημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, “Ιατρική και Εκκλησία:μια σχέση 2.000 χρόνων”,΅Εργαστήριο Ισορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφίκλεια Φθιώτιδος, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013.
 83. Ημερίδα, “Από τον Ρήγα Βελεστινλή στον Ιωάννη Καποδίστρια:Στρατηγική, Διπλωματία και Στρατιωτικά Σχέδια”, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Βάρη Αττικής, 13 Δεκεμβρίου 2013.
 84. 10η Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 4 Απριλίου 2014, με τίτλο Ιστορία του Λεμφικού Συστήματος.
 85. 3ο Πανελληνιο Εθνολογικό Συνέδριο Καραγκούνηδων, Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, Φάρσαλα, 10-12 Απριλίου 2014.
 86. Ημερίδα προς τιμήν του Ομ. Καθηγητού της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεωργίου Αντωνακόπουλου. Διοργανωτές, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας, 10 Μαϊου 2014.
 87. Επετειακές εκδηλώσεις δια την επετηρίδα των διακοσίων χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής και Φιλομούσου Εταιρείας (1814-2014). Εθνο-ευεργεσία και Πατριωτικός Εταιρισμός στο διάβα της Ελληνικής Ιστορίας. Διοργάνωση Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2014.
 88. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαβήτη, μεταβολικού συνδρόμου και παχυσαρκίας, Royal Olympic Hotel, Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2014.
 89. 10ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα , 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2014.
 90. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας, Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ, Αθήνα, 9 Μαϊου 2014.
 91. 7η Ημερίδα Ιστορίας Ελληνικής Παιδιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”, Αθήνα, Σάββατο, 25 Απριλίου 2015.
 92. Δ΄Συνέδριο: “Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός”, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 24 Οκτωβρίου 2015, “Στοά του Βιβλίου”, Αθήνα.
 93. Β΄ Πανηπειρωτικό Συνέδριο: Η πνευματική κίνηση στα Ιωάννινα τον 18ο αι. και η παρουσία του Ευγενίου Βούλγαρη, Ιωάννινα, 8-9 Απριλίου 2016.
 94. Επιστημονικό Συνέδριο: Κωνσταντίνος Άμαντος. Δάσκαλος-Επιστήμων-Πολίτης, Χίος, 6-8 Μαϊου 2016.
 95. Συνέδριο Γραφείου Ιστορίας Ιατρικής Ιατροβιολογικού Ιδρύματος Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Γεώργιος Ανδρούτσος, 25 Νοεμβρίου 2016.
 96. Διεθνές Συνέδριο, “Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και πολιτισμός”, Αθήνα 13-14 Ιανουαρίου 2017. Διοργάνωση: Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών και η Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Γενικής και Τοπικής Ιστορίας.