ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής απάνθισμα, Βιέννη 1790. ΄Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1991, τέταρτη έκδοση 2006.
 2. Ρήγα Βελεστινλή, Επαναστατικά, Βιέννη 1797. ΄Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1994.
 3. Αιμ. Λεγράνδ, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 1891, ΄Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1996, 2000.
 4. Κ. Αμάντου, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 1930. ΄Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1997. 
 5. Η Χάρτα του Ρήγα, Βιέννη 1796-1797. Μοναδική αυθεντική επανέκδοση της Χάρτας με την υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1998.
 6. Ο Ηθικός Τρίπους, έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2001. 
 7. Rhigas Velestinlis, Revolutionary Scripts, translation Vassilis Zervoulakos, Scientfic Society of Studies Pheres-Velestino-Rhigas, Athens, 2002.
 8. Rhigas Velestinlis, Oeuvres Revolutionnaires, Traduction Dimitris Pantelodimos, Societe Scientfique des Etudes Pheres-Velestino-Rhigas, Athenes, 2002.
 9. Υπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φεραί – Βελεστίνο – Ρήγας
 10. Ρήγα Βελεστινλή, Ολυμπιακοί Αγώνες, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2003, (225 σελ.).
 11. DIE REVOLUTIONSSCHRIFTEN 
 12. Λέανδρου Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής, Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1998, (45 σελ.).
 13. Ντούσαν Πάντελιτς, Η εκτέλεση του Ρήγα, Μετάφραση Πασχαλίνα Σπυρούδη, Εισαγωγικό σημείωμα Ιωάννη Παπαδριανού, Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000, (127 σελ.).
 14. ΡΗΓΑ ρήσεις, Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2000, (72 σελ.)
 15. Υπέρεια, τόμος 3, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου “Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας, 2002
 16. Υπέρεια, τόμ. 4, Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου “Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας”, Αθήνα 2006
 17. Ουρανία Δ. Μπομπότη, Ρήγας Βελεστινλής ο Επαναστάτης. Θεατρικό έργο. Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα, Αθήνα 2006, σελ. 65.
 18. ΡΑΚΟΒΣΚΙ ΚΑΙ ΡΗΓΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
 19. Υπέρεια, τόμ. 5, Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 2010
 20. Υπέρεια, τόμ. 6, Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου “Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας”, Αθήνα 2010
 21. Νέα Πολιτική Διοίκησις, 1797, Το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα (Παράλληλα με το γαλλικό πρότυπο)
 22. Στρατιωτικόν Εγκόλπιον