ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ της Ιστορίας της Ιατρικής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 1. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα
  (Πρόεδρος, από το 1987 έως σήμερα)
 2. Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Παιδιατρικής, Αθήνα (Πρόεδρος)
 3. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, Αθήνα
 4. Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας των Ιατρικών Επιστημών, Αθήνα
 5. Διεθνές Ιπποκράτειο ΄Ιδρυμα της Κω, Αθήνα
 6. International Society for the History of Medicine
 7. Scientific Society for History of Health Cultcure of Serbia
 8. Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας, Αθήνα
 9. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, Αθήνα
 10. Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, Βόλος
 11. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Αθήνα
 12. Ιδρυτικό Μέλος της Εταιρείας Μελέτης Εργου Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα