ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ:
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Ο όρος “βρυγμός” αντί “βρουξισμός”
 2. Αρχαία ελληνικά κείμενα στην Παιδιατρική (1966) του Κων. Χωρέμη
 3. Συμβουλές για το θηλασμό στην προεπαναστατική εποχή
 4. Οδηγίες για τα βρέφη και τα λοιμώδη νοσήματα σε μεταφρασμένο στα ελληνικά ιατρικό βιβλίο του 1780
 5. Χειρόγραφο Ημερολόγιο του ΄Ανθιμου Γαζή των ετών 1802 και 1809
 6. Για τον ιατροφιλόσοφο Κήρυκο Χαιρέτη τρεις ανακοινώσεις.
 7. Η Ελληνική Ιατρική κατά την Μεταβυζαντινή περίοδο (Τουρκοκρατία – Λατινοκρατία) μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Συνοπτική αναγραφή).
 8. Η αιτία που ο Γαληνός δεν τεκμηρίωσε την κυκλοφορία του αίματος
 9. Διαφωτισμός και Επανάσταση. Η συμμετοχή των γιατρών
 10. Οι τέσσερις χυμοί του Ιπποκράτους και οι τέσσερις αζωτούχες βάσεις της διπλής έλικας του DNA. Παραλληλισμοί
 11. Ο πρώτος ανοσολόγος είναι ο Ιάκωβος Πυλαρινός και όχι ο Edward Jenner
 12. Το περιεχόμενο του όρου «δίαιτα» σε κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής, Γαληνού και της Προεπαναστατικής Εποχής
 13. Οι πρόλογοι των ιατρικών βιβλίων του προεπαναστατικού αιώνα (1724-1821)
 14. Ποιο ήταν το «πρώτο εμβόλιο»;
 15. Ο όρος «συγγενής ή σύμφυτος» νόσος μνημονεύεται ήδη από την Ιπποκρατική Συλλογή
 16. Η λαϊκή χρήση του εμβολιασμού για την ευλογιά αφορμή για την πρώτη επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού το 1701 από τον Ιάκωβο Πυλαρινό
 17. Παιδιατρικά θέματα στην Βιολογική Επιτροπή του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (1898-1904)
 18. «Ο εμβολιασμός του ευλογιασμού πρόδρομος του δαμαλισμού».Πρακτικά 6ης-7ης-8ης Ημερίδας Ιστορίας Ελληνικής Παιδιατρικής, Αθήνα 2018, σελ. 83-88 
 19. Αναφορές στoν Αριστοτέλη και Γαληνό του William Harvey στο έργο του De motu cordis (1628)
 20. Ο Ρουσσώ στο προεπαναστατικό περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος» (1811-1821).
 21. Το διαφωτιστικό έργο του Ανθίμου Γαζή (1764-1828). Παράρτημα: Η εργογραφία του Ανθίμου Γαζή.
 22. Ο Ορκος του Ιπποκράτη στην Αναγέννηση
 23. Γυναικομαστία, ορολογία
 24. Παρουσίαση Κώδικος του 1812 με σύγχρονα και αρχαία Ιατρικά κείμενα
 25. Ελληνική Παιδιατρική. Διαχρονική προσέγγιση
 26. Αναφορές στους αρχαίους ΄Ελληνες συγγραφείςτου Γεωργίου Σκλαβούνου στην Ανατομική του
 27. Ολοκλήρωση της Ελληνικής Βιβλιογραφίας Ιστορίας της Ιατρικής 1750-2000. Κατανομή των 7068 λημμάτων της.
 28. Το περιοδικό ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ του 1943 για τη δημοτική γλώσσα στην Ιατρική.
 29. Ιατρικοί όροι του Γαληνού στην νεοελληνική ιατρική ορολογία.
 30. Η Ιστορία της Φυσιολογίας του εκ Τυρνάβου Θεσσαλίας Γεωργίου Πούλιου στα 1823.
 31. Ελληνική Ιατρική Ορολογία: Οι απαρχές της κατά τον Νεολληνικό Διαφωτισμό.
 32. Υπομνηματισμός του Περί της του οφθαλμού κατασκευής της Φυσικής του Θεοτόκη, 1767, με κείμενα αρχαίων Ελλήνων ιατρών.
 33. Η πρώτη Ιστορία της Ιατρικής στην Ελληνική Γλώσσα.
 34. Τα ιατρικά του Ρήγα στο Φυσικής Απάνθισμα.
 35. Ιατρική Ορολογία: υδατοπορίνες αντί ακουαπορίνες
 36. Ετυμολογική ερμηνεία της αρχαίας ιατρικής ορολογίας.
 37. Τα Παιδιατρικά του Σωρανού
 38. Τα ελληνικά ιατρικά βιβλία της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα.
 39. Τα ιατρικά κείμενα του Φυσικής Απάνθισμα του Ρήγα σε κώδικα του 1812
 40. Αναφορές για το παιδί στην Ιπποκρατική Συλλογή
 41. Αντιλήψεις για τον «ΤΑΜΠΑΚΟ» σε ελληνικά βιβλία κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι.
 42. Το γνωστικό επίπεδο των ιατρικών γνώσεων κατά την Νεοελληνική Αναγέννηση
 43. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση και στα άρθρα Ιστορίας της Ιατρικής
 44. Θεραπεία της αμυγδαλίτιδας από τον Γαληνό με χυμό φλοιού καρυδιώνς του.
 45. Η πρώτη επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού στην ιατρική ανήκει στους ΄Ελληνες ιατρούς Εμμ. Τιμόνη και Ιάκ. Πυλαρινό και όχι στον Ed. Jenner.
 46. Η πρώτη Επιστημονική Εφαρμογή του εμβολιασμού από τους Ελληνες Ιατρούς Εμμ. Τιμόνη και Ιακ. Πυλαρινό (αρχές 18ου αι.)
 47. Έλεγχος Αποτελεσματικότητας Φαρμάκου από τον Γαληνό
 48. Πρώιμα Ελληνικά Παιδιατρικά Κείμενα
 49. Η μεταφορά ιατρικών γνώσεων στον ελληνικό χώρο. Η περίπτωση του Ανθίμου Γαζή
 50. Λοιμώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας 18ου-19ου αι.
 51. «Περί γάλακτος» στο έργο του Γαληνού, Περί τροφών δυνάμεως
 52. «Experiments in Galen’s works», Proceedings of 40th International Congress on the History of Medicine, τόμΙ,  Budapest, 26-30 August 2006, p. 249.
 53. Ουγγρική – Ελληνική Ιατρική Επικοινωνία στα τέλη του 18ου αι.
 54. Ο βιολογικός όρος Χίμαιρα, Δελτίο Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 55. Ο Ιπποκράτης στα ιατρικά κείμενα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, στα πρακτικά Ημερίδας
 56. Θέμα-«Ωκυτοκίνη» και όχι «Οκυτοκίνη» Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, τόμ. 17 (2), 2005, σελ. 154.
 57. Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας Βιέννη 1810. Ποίος ο συγγραφέας και ο μεταφραστής του βιβλίου;
 58. Το ύδωρ γενικόν φάρμακον, κατά τον ιατρό Κήρυκο Χαιρέτη, 1798, 3rd Meeting of the Intrnational Society for the History of Medicine 11-14 September 2005, Patra Greece
 59. Συγγενείς Διαμαρτίες σε Προεπαναστατικά κείμενα, Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κώς, Ιούνιος 2005.
 60. Περί καρκίνου γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων ιατρών
 61. Ο πνεύμων και η αναπνοή στα ελληνικά ιατρικά κείμενα του 18ου και αρχών 19ου αιώνος
 62. Βιβλιοπαρουσίαση: Γιάννης, Καράς, Οι Επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, Τόμ. Γ΄, Οι Επιστήμες της Ζωής, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της
 63. Η φυματίωση έχει μνημονευθεί ήδη από τον Ιπποκράτη
 64. Σταυρου Μουλαϊμου, Αντιδοταριον, Βενετία 1724: Το πρώτο στα Ελληνικά Ιατρικό βιβλίο;
 65. «Η Ελληνική Φαρμακοποιϊα του Γεωργίου Φωτεινού, Σμύρνη 1835», Πρακτικά Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής
 66. «Βυζαντινή Θεραπευτική», Πρακτικά Συνεδρίου Βυζάντιο – Βενετία – Νεώτερος Ελληνισμός. Μία περιπλάνηση στον κόσμο της επιστημονικής σκέψης, (7-9 Νοεμβρίου 2003), Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2004, σελ. 91-100
 67. «Το λάδι σε ελληνικά ιατρικά κείμενα του 18ου και αρχών 19ου αι.», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η ελιά και το λάδι από την αρχαιότητα εως σήμερα, (1-2 Οκτ. 1999), Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, αρ. 19
 68. «Μπορούμε να μιλάμε για ενιαίο Ιατρικό χώρο;» Ανακοίνωση Στο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών «Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου,17ος-19ος αι.» Αθήνα 11-14 Οκτωβρίου 2000.
 69. «Παιδί με πρόωρο ήβη στον Ερμή το Λόγιο του 1821», 42ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κρήτη 28-30 Μαϊου 2004, Τόμος Περιλήψεων, σελ. 254. (Σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Οικονομοπούλου).
 70. «Ένα βιβλίο που λανθάνει: Χρήστου Σουγδουρή, Βιβλίον ιατρικόν της ποδαλγίας, Νίζνα 1781», Ο Ερανιστής, Παρασχολήματα, τόμ. 24, 2003, σελ. 196-199.
 71. «Παύλος ο Αιγινήτης», Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, αρ. 227, 11 Μαρτίου 2004, σελ. 38-41.
 72. Η βοτανοθεραπεία στους αρχαίους Ελληνες ιατρούς, Εισήγηση, Σάββατο 14 Ιουνίου 2003, 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Εισήγηση, Ρόδος 13-15 Ιουνίου 2003.
 73. Προσπάθειες ανέγερσης νοσοκομείου στην Τσαριτσάνη (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.)
 74. «Η κυστεοουρητηρική συμβολή: πρώτη αναφορά από τον Γαληνό», Δελτ Α΄ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών, τόμ. 50, 2003, σελ. 180-182.
 75. «Παρουσίαση περίπτωσης σακχαρώδους διαβήτη στο περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος» του 1814», Παιδιατρική, τόμ. 66, 2003, σελ. 232-235.
 76. «Ο εκ Χίου ιατρός Γεώργιος Χρυσοβελόνης και το βιβλίο του «Ομιλία φυσιολογική», Βιέννη 1802», Medicus Hippocraticus, τεύχ. 5, Χίος, Ιαν. 2003, σελ. 29-33.
 77. «Παλαιά Ιατρικά. Η Πρώτη Ελληνική «Αφροδισιολογία» του 1794», Αρεταίος, τόμ. 6, τεύχ. 22, Οκτ.-Δεκ. 2002, σελ. 249-252.
 78. «Περί κυκλοφορίας του αίματος: Γνώσεις της προεπαναστατικής εποχής», στον τόμο «Περί φύσιος ανθρώπου», Ανατομία και Φυσιολογία από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ου αιώνα, (Σε συνεργασία με Σπ. Μαρκέτο).
 79. «Σύντομος Ιστορία της Ιατρικής. (Χειρόγραφο Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αρ. 1504, τέλος 18ου/αρχές 19ου αι.)», Δέλτος, τεύχ. 23, 2002, σελ. 16-19.
 80. «Ιατρική έκθεση του 1833 για μία επιδημία τύφου», Αγκυρα, Δελτίο της Καϊρείου Βιβλιοθήκης, Ανδρος, τόμ. 1, 2001, σελ. 67-76.
 81. Περιγραφή της Ιλαράς στα ελληνικά, 1780
 82. «Η Ελληνική «Αφροδισιολογία» του 1794»
 83. «Σταύρου Μουλαϊμη, Αντιδοτάριον, Βενετία 1724: Το πρώτο στα ελληνικά ιατρικό βιβλίο;», 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-12 Μαϊου 2001, Τόμ. Περιλήψεων, αρ. 81, σελ. 23. Κυκλοφόρησε ανεπτυγμένα σελ. 1-5.
 84. «Πειραματική απόδειξη της λειτουργίας ουρητήρων-ουροδόχου κύστεως από τον Γαληνό (2ος αι. μ. Χ.)», 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 8-12 Μαϊου 2001, Τόμ. Περιλήψεων, αρ. 77, σελ. 22.
 85. «Φαρμακευτικά φυτά στα έντυπα ελληνικά βιβλία (δεύτερο μισό 18ου αι.-αρχές 19ου αι.)», στον τόμο Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, Ζ΄ Τριήμερο εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι, 21-25 Μαρτίου 1997, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, [Αθήνα 2000], σελ. 237-261.
 86. «Ατελείς αναφορές στους αρχαίους κλασσικούς ιατρούς», Παιδιατρική, 2000, Επιστολές, τόμ. 63, σελ. 342.
 87. «Περί των περιοδικών πυρετών στα ελληνικά ιατρικά βιβλία του 18ου και αρχών 19ου αιώνος», Περίληψη «Πράττειν και γίγνεσθαι» JAMA HELLAS, Nov.-Dec. 1999, τόμ. 2, nο 2, σελ. 114.
 88. «Η άδηλος διαπνοή στα έντυπα βιβλία της Νεοελληνικής Αναγέννησης», στο Θανάσης Α. Διαμαντόπουλος και συν.(επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής Νεφρολογίας, Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, Αθήνα 2000, σελ. 472-474.
 89. «Το παιδί στην Ιπποκράτειο Συλλογή»
 90. «Ελληνική ιατρική ορολογία: Απόπειρες καθιέρωσής της κατά την εποχή 1745-1821», Τόμ. Περιλήψεων 26ου Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, Αθήνα 16-20 Μαϊου 2000, αρ. 129, σελ. 35.
 91. Επιστολή στο άρθρο για την έλλειψη παραπομπής σε εργασίες δημοσιευμένες σε ελληνικά περιοδικά
 92. «Η επιστημονική γνώση στο «Φυσικής απάνθισμα» του Ρήγα», περιοδ. Ιστορικά εφ. Ελευθεροτυπία, 23-12-1999, σελ. 18-22.
 93. «Δαμαλισμός (1798): Οι πρώτες δημοσιεύσεις στα ελληνικά», Δελτ Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών τόμος 46, 1999, σελ. 224-230 και σε ανάτυπο.
 94. «Ιωάννης Νικολίδης και Anton Stoerck.Ταύτιση κειμένου της «Ερμηνείας περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος, ήγουν η μαλαφράντζα», Βιέννη 1794»,
 95. «Ο εφευρέτης της κυκλοφορίας του αίματος William Harvey για τον Αριστοτέλη», Πρακτικά Ημερίδος, 17 Μαϊου 2017, «Αριστοτέλης και Ιατρική», του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 2020, σελ. 107-113. 
 96. «Ιατρικές δημοσιεύσεις στον «Ερμή το Λόγιο» (1811-1821)», στόν τόμο Ιατρικά παλαίτυπα περιόδου 1525-1900, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 68-78 και σε ανάτυπο. (Σε συνεργασία με τον καθηγητή κ Σπύρο Μαρκέτο)
 97. «Εντυπα ελληνικά ιατρικά βιβλία από Μακεδόνες συγγραφείς κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1745-1821)», στον τόμο Ιατρικά Παλαίτυπα περιόδου 1525-1900, Θεσσαλονίκη 1999, σελ.45-54 και σε ανάτυπο.
 98. «Η αποδοχή της Ευρωπαϊκής ιατρικής επιστήμης μέσω των ελληνικών βιβλίων της προεπαναστατικής περιόδου», στον τόμο Πρακτικών Η επιστημονική σκέψη στον ελληνικό χώρο 18ος-19ος αι, Αθήνα 1998, σελ. 331-346.
 99. «Η διδασκαλία περί δαμαλισμό σε ελληνικό βιβλίο του 1805», 36ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 1998. Τόμ. Περιλήψεων, αρ. 308, σελ. 162.
 100. «Τα ιατρικά βιβλία του 1810 του ιατροφιλοσόφου Αναστασίου Γεωργιάδου Φιλιππουπολίτου», 3ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών, Κομοτηνή 25-30 Μαϊου 1998, Περιλήψεις.
 101. «Η διδακτορική διατριβή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ Απορρήτων, Βονωνία 1664, στην πρώτη ελληνική μετάφραση», 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1997, Περιλήψεις σελ. 93.
 102. «Η ιατρική σκέψη μέσα από τα βιβλία φυσικής της προεπαναστατικής περιόδου», Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Οι επιστήμες στον Ελληνικό χώρο, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών-Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1997, σελ. 223-248 και σε ανάτυπο.
 103. «Η Γαλλική «Encyclopedie» ένα πρότυπο του έργου του Ρήγα Φυσικής απάνθισμα», περιοδ. Ο Ερανιστής, τόμ. 21, Αθήνα 1997, σελ. 95-128 και σε ανάτυπο.
 104. «Περί Ανθίμου Γαζή καί Αγγέλου Μελισσηνού (ιατρού)», περιοδ. Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα 1997, τόμ. 32, σελ. 167-171 και ανάτυπο.
 105. «Οδηγίες περί θηλασμού στον «Ερμή το Λόγιο» του 1816 και 1817». Ανεπτυγμένο δημοσιεύθηκε στο Δελτ Α ΄Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών, τόμ. 44, Αθήνα1997, σελ. 209-213 και σε ανάτυπο.
 106. «Η ιατρική γνώση στα πρώτα νεοελληνικά βιβλία Χημείας της προεπαναστατικής περιόδου», Πρακτικά Πανελληνίου Συμποσίου Η ιστορική εξέλιξη της Χημείας στην Ελλάδα, (Αθήνα 1994), Αθήνα 1996, σελ.137-152, και σε ανάτυπο.
 107. «Le Florilege de Physique (Φυσικής απάνθισμα) de Rhigas Velestinlis et l Encyclopedie. Premiere identification d un modele». Bulletin de Liaison, no 12, Centre D Etudes Balkaniques INALCO, Paris, Decembre 1994, σελ. 129-139.
 108. «Ρήγα Βελεστινλή «Φυσικής απάνθισμα» καί Γαλλική «Encyclopedie». Ταύτιση, γιά πρώτη φορά, ενός προτύπου», Υπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»(Βελεστίνο1992), Αθήνα 1994, σελ. 585-598 και σε ανάτυπο, σελ. 1-21.
 109. Galen Theriac in antiquity
 110. GREEK MEDICAL MANUSCRIPS OF THE PERIOD OF 16THMIDDLE
  19TH CENTURIES
 111. Invention of vaccination
 112. «Ανοσολογία χθες-σήμερα-αύριο»
 113. Αρχαίοι Έλληνες ιατροί σε ιατρικά κείμενα του Νεότερου Ελληνισμού
 114. Τα ΄΄Ασκληπιεία΄΄ στην Ελληνική Βιβλιογραφία Ιστορίας της Ιατρικής, (1745-2000)
 115. Η παρουσία του Γαληνού στη «Λογική» του Ευγενίου Βουλγάρεως 
 116. Διεθνής βιβλιογραφία Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα Ιατρικής γενετικής κατά την περίοδο 1966-1993 
 117. Τα λεμφικά αγγεία και η λέμφος στα έντυπα ελληνικά βιβλία της προεπαναστατικής εποχής (τέλος 18ου και. αρχές 19ου αι.) 
 118. Για την διατριβή του Θωμᾶ Μανδακάση, Ὅμοια τῶν ἐλλειπόντων, ὁμοίων ἰάματα, Lipsiae 1757 
 119. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων στα βήματα του Αριστοτέλη και του Harvey για την κυκλοφορία του αίματος (1664)
 120. Αντιλήψεις για επιβίωση των οκταμηνιάτικων νεογέννητων στα τέλη του 18ου αιώνα
 121. Περί Ιωάννου Νικολίδη
 122. Πότε εφευρέθηκε το πρώτο Εμβόλιο
 123. Στοιχεία Ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος σε κείμενα της Προεπαναστατικής εποχής
 124. Ταφος Ιπποκράτους
 125. Παρουσίαση του πρώτου ελληνικού βιβλίου ΄΄Φυσιολογίας΄΄ του 1798
 126. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΟ 1818 ΑΠΟ ΤΟΝ «ΕΡΜΗ ΤΟ ΛΟΓΙΟ» ΚΑΙ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟ»
 127. «Ιατρική βιβλιογραφική τεκμηρίωση στα ελληνικά βιβλία κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού98»
 128. «Ιατρικές διδακτορικές διατριβές στά ελληνικά κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού».
 129. Παρουσίαση του πρώτου ελληνικού βιβλίου ΄΄Φυσιολογίας΄΄ του 1798