ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δ.Καραμπερόπουλος στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας μπροστά στα δύο φθαρμένα φύλλα της Χάρτας αντίτυπου Δογάνη Αμπελακίων 8-7-2021

ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ

  1. Εισαγωγή στην έκδοση των Απάντων του Ρήγα σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM) το 2007
  2. Σχολείον των ντελικάτων εραστών Brettone
  3. Φυσικής Απάνθισμα, φωτοαναστατική επανέκδοση από το πρωτότυπο αντίτυπο
  4. Ο Ηθικός Τρίπους
  5. Νέος Ανάχαρσις
  6. Τα Επαναστατικά, (Επαναστατική προκήρυξη, Τα Δίκαια του Ανθρώπου, Το Σύνταγμα, Ο Θούριος, Υμνος Πατριωτικός)
  7. Χάρτα της Ελλάδος (Φύλλο 1,  Φύλλο 2,  Φύλλο 3,  Φύλλο 4,  Φύλλο 5,  Φύλλο 6,  Φύλλο 7,  Φύλλο 8, Φύλλο 9, Φύλλο 10, Φύλλο 11, Φύλλο 12)
  8. Οι Χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797. Νέα στοιχεία – Ευρετήριο – Αυθεντική επανέκδοση. Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα. Αθήνα 2005.
  9. Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ρήγα Βελεστινλή, Βιέννη 1797, Αθήνα 2006
  10. Παρουσίαση της έκδοσης των Απάντων του Ρήγα από τον καθηγητή κ. Δημήτριο Μπενέκο, Βόλος 26 Μαϊου 2010