Επικοινωνία Εκτύπωση  

   
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Το Χρονικό του Συνεδρίου [Β΄ Διεθνούς "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας"]
 
Υπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας" (Βελεστίνο1992)
Αθήνα 1994
σελ. 25-35
 
  Στην αρχή του δευτέρου τόμου ΥΠΕΡΕΙΑ καταγράφονται διάφορες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία της διοργάνωσης του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», 2-4 Οκτωβρίου 1992, καθώς και όσα είχαν λάβει χώρα κατά τις εργασίες του Συνεδρίου. Οι Σύνεδροι από την Ελλάδα και το Εξωτερικό έμειναν ευχαριστημένοι από την διοργάνωση καθώς και από τη συμμετοχή του κόσμου, που παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου τις ανακοινώσεις των επιστημόνων. Εκτός των άλλων εκδηλώσεων από το Σύλλογο Βελεστινιωτών τιμήθηκε ο φύλακας αρχαιοτήτων Αντώνιος Βουλκούδης, με την ευκαιρία της συνταξιοδότησής του, για την προσφορά του για τις αρχαιότητες του Βελεστίνου στα τόσα χρόνια της υπηρεσίας του.
 
Εναρξη του Β' Διεθνούς Συνεδρίου. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής από αριστερά στο βήμα ο πρόεδρος Δ. Καραμπερόπουλος και Δ. Κογκούλης, Ν. Σίγουρας και Π. Καμηλάκης.  
 

Created by  WebLines  2004