Επικοινωνία Εκτύπωση  

   
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Ρήγα Βελεστινλή "Φυσικής απάνθισμα" καί Γαλλική "Encyclopedie".
Ταύτιση, γιά πρώτη φορά, ενός προτύπου».
 
Υπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας" (Βελεστίνο 1992)
Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
σελ. 585-598 και σε ανάτυπο, σελ. 1-21.
Αρχείο PDF
 
  Παρουσιάζεται η έρευνα σχετικά με το πρότυπο του βιβλίου "Φυσικής απάνθισμα" Βιέννη 1790, αποδεικνύοντας με την εργασία αυτή, για πρώτη φορά, την πηγή από την οποία πήρε ο Ρήγας Βελεστινλής τα ιατρικά θέματά του: περί της κυκλοφορίας του αίματος, περί αδήλου διαπνοής και περί κατασκευής του φωσφόρου από τα ούρα. Στην αρχή της μελέτης γίνεται αναφορά στο βιβλίο "Φυσικής απάνθισμα" και στη συνέχεια αφού μνημονευθούν οι προσπάθειες άλλων ερευνητών για τον εντοπισμό του προτύπου του "Φυσικής απάνθισμα", παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της έρευνα, η οποία έδειξε ότι ένα πρότυπό του είναι η Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία των Diderot και D' Alamber.
  Μάλιστα παρατίθενται παράλληλα για αντικειμενική σύγκριση τα κείμενα του "Φυσικής απάνθισμα" και της Γαλλικής Εγκυκλοπαιδείας.
 

Created by   2004