Επικοινωνία Εκτύπωση  

   
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Ιατρικές δημοσιεύσεις στον "Ερμή το Λόγιο" (1811-1821)».

(Σε συνεργασία με τον καθηγητή Σπύρο Μαρκέτο).
 
Στόν τόμο Πρακτικών της Ημερίδας Ιατρικά παλαίτυπα περιόδου 1525-1900
Θεσσαλονίκη 1999
σελ. 68-78 και σε ανάτυπο
Αρχείο PDF
 
  Διερευνήθηκε το σημαντικότερο προεπαναστατικό περιοδικό Ερμής ο Λόγιος και καταγράφηκαν τα ιατρικά θέματα, τα οποία καταχωρίζονται στους δέκα τόμους. Διαπιστώθηκε ότι τα ιατρικά θέματα καταλαμβάνουν το 10% των σελίδων του περιοδικού και ότι οι γνώσεις που δημοσιεύονται είναι της συγχρόνου εποχής, συμβάλλοντας έτσι στην έγκυρη επιστημονική ενημέρωση των αναγνωστών του. Η θεματογραφία των ιατρικών δημοσιεύσεων ταξινομείται σε οκτώ ενότητες:

1. Θέματα ανατομίας και φυσιολογίας

2. Για το δαμαλισμό και την ανατροφή του βρέφους

3. Σχετικά με την Ιστορία της Ιατρικής

4. Για την άσκηση των ιατρών και την ηθική φιλοσοφία

5. Για τον μεσμερισμό ή ζωϊκό μαγνητισμό

6. Διάφορα ιατρικά θέματα

7. Βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις ιατρικών βιβλίων

8. Παραπομπές του Λογίου Ερμη σε ιατρικά βιβλία

Αρχή Σελίδας

Created by   2004