Επικοινωνία Εκτύπωση English

Ρήγα Βελεστινλή, Απαντα, Εισαγωγή
Επιμέλεια-Πρόλογος-Ευρετήριο Δημ. Καραμπερόπουλος
 
Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM), Αθήνα 2007
  ISBN: 978-960-6733-03-1
Το άρθρο σε αρχείο PDF 

Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα στους ιδρυτικούς σκοπούς είχε θέσει μεταξύ των άλλων και την έκδοση των έργων του Ρήγα Βελεστινλή. Και είναι μεγάλη η χαρά και συνάμα η συγκίνησή μας που κατά την επέτειο των διακοσίων πενήντα χρόνων από τη γέννησή του Ρήγα παρουσιάστηκαν τα ΑΠΑΝΤΑ του, ολοκληρωμένα και με ευρετήρια.

Πριν από σαράντα περίπου χρόνια, το 1968, ο μεγάλος ιστορικός του Ρήγα, Λέανδρος Βρανούσης (1921-1993), συγκέντρωσε και παρουσίασε για πρώτη φορά σε δύο τόμους στη Σειρά Απαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών όλα τα έργα του Ρήγα. Στο σχήμα όμως του βιβλίου συμπεριέλαβε σε μικρά τμήματα τη Χάρτα της Ελλάδος, του χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας και την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης στην σημαντική αυτή πρώτη έκδοση των Απάντων του Ρήγα δεν είχε συνταχθεί ευρετήριο του κάθε έργου.

Δεύτερη απόπειρα έκδοσης των Απάντων του Ρήγα ήταν εκείνη της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2000-2002, που παρουσιάσθηκαν με τον τίτλο «Απαντα τα Σωζόμενα». Η έκδοση όμως αυτή είναι ελλιπής, διότι δεν περιέχει την Χάρτα της Ελλάδος, τη Νέα Χάρτα της Βλαχίας, τη Γενική Χάρτα της Μολδοβίας και την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης δύο βιβλία από τα πέντε που εκδόθηκαν (Σχολείον των ντελικάτων εραστών και Ο Ηθικός Τρίπους) δεν έχουν ευρετήριο ονομάτων προσώπων τόπων και πραγμάτων.

Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα από το 1991 με την επιμέλεια του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου άρχισε την επανέκδοση των έργων του Ρήγα με την φωτομηχανική έκδοση πρώτα του βιβλίου «Φυσικής απάνθισμα», στο οποίο πρόσθεσε και ευρετήριο ονομάτων. Είναι η πρώτη φορά που σε επανέκδοση έργου του Ρήγα συντάσσεται και ευρετήριο ονομάτων, το οποίο ως γνωστόν είναι πολύ χρήσιμο στους μελετητές. Το «Φυσικής Απάνθισμα» είχε τέταρτη επανέκδοση το 2006. Στη συνέχεια το 1994 επανεκδίδονται «Τα Επαναστατικά» κείμενα του Ρήγα, όπως χαρακτηρίζονται η «Νέα Πολιτική Διοίκησις» με την Επαναστατική Προκήρυξη, τα Δίκαια του Ανθρώπου, το Σύνταγμα, τον Θούριο και τον ΄Υμνο Πατριωτικό, με την προσθήκη και πάλι ευρετηρίου και εισαγωγικό κείμενο για τη επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα, έκδοση που επανεκδόθηκε για πέμπτη φορά το 2005. Κατά το έτος της επετείου του μαρτυρικού θανάτου του Ρήγα, το 1998, επανεκδίδεται για πρώτη φορά σε αυθεντική μορφή η δωδεκάφυλλη «Χάρτα της Ελλάδος» με τη σύνταξη και πάλι Ευρετηρίου των ονομάτων των αναγεγραμμένων στα δώδεκα φύλλα της και που επανεκδόθηκε το 2003. Στα επόμενα χρόνια επανεκδίδονται φωτομηχανικά «Ο Ηθικός Τρίπους» το 2001, οι Χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας το 2005, η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα βιβλία «Νέος Ανάχαρσις, τόμος τέταρτος» και «Σχολείον των ντελικάτων εραστών» το 2006, με τα αντίστοιχα τους ευρετήρια.

Στην επανέκδοση του κάθε έργου προτάσσεται ένα εισαγωγικό κείμενο, στο οποίο καταχωρίζονται τα καινούργια στοιχεία που έχουν εντοπισθεί, όπως μεταξύ των άλλων και οι τρεις σημαντικότερες έρευνες των τελευταίων δεκαετιών που έχουν διενεργηθεί για τον Ρήγα:

1). Αποδείχθηκε ότι ένα πρότυπο του βιβλίου «Φυσικής απάνθισμα» ήταν η Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία των Diderot και D' Alembert.

2). Ανευρέθησαν οι πρότυποι χάρτες, τους οποίους ο Ρήγας χρησιμοποίησε για τον σχεδιασμό της «Χάρτας της Ελλάδος».

3). Τεκμηριώθηκε ότι ο Ρήγας ήταν ο μεταφραστής του έργου «Τα Ολύμπια» του Μεταστάσιο και όχι κάποιος φίλος του.

Προσθέτουμε ακόμη ότι στην έκδοση των χαρτών Βλαχίας και Μολδαβίας εντοπίσθηκε το ρόπαλο του Ηρακλέους κάτω από τις παραστάσεις των Ηγεμόνων τους, στοιχείο που εντάσσει και αυτούς τους χάρτες στο επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα, ως πολιτικοί χάρτες των Επαρχιών αυτών του κράτους του, το οποίο ήθελε να δημιουργήσει μετά την επανάστασή του. Επίσης στο χάρτη της Μολδαβίας αποδείχθηκε μία ακόμη χρήση της Γαλλικής Εγκυκλοπαιδείας από τον Ρήγα.

Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα προσφέρει επί πλέον τα ΑΠΑΝΤΑ του Ρήγα και σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM) το 2007, ώστε να γίνει κτήμα και της νέας γενιάς, που είναι εξοικειωμένη με τη νέα τεχνολογία.

 

Created by  WebLines  2004