Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Παιδιατρικά κείμενα του 1816 και 1817 για την ανατροφή του παιδιού, ιατρού Πέτρου Ηπήτη.
 

  Φωτομηχανική επανέκδοση των κειμένων με ευρετήριο, γλωσσάριο και σχόλια

 

  Στην αρχή του βιβλίου γίνεται αναφορά στη ζωή και το έργο του ιατρού Πέτρου Ηπήτη και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κείμενά του για την ανατροφή των παιδιών, που δημοσιεύθηκαν στο σημαντικό προεπαναστατικό περιοδικό Ερμής ο Λόγιος του 1816 και 1817. Από την έρευνα που έχει γίνει τα εκ 35 σελίδων κείμενα αυτά του Πέτρου Ηπήτη θα πρέπει να θεωρούνται ως τα πρώτα Παιδιατρικά κείμενα της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

  Ο Πέτρος Ηπήτης, νέος γιατρός που σπούδασε στη Βιέννη, δίνει οδηγίες για τη υγιεινή ζωή της εγκύου και της λεχώνας γυναίκας καθώς και πλήρεις οδηγίες για τη διατροφή του βρέφους. Δίνει συστάσεις για το μητρικό θηλασμό, θεωρώντας το μητρικό γάλα ως την καλύτερη τροφή του νεογνού. Ακόμη, γράφει στα κείμενά του γαι την περιποίηση του νεογεννήτου, του βρέφους και του νηπίου.

 


Created by  WebLines  2004