Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διοσκουρίδου, Υλη Ιατρικής. Εκδοση χειρογράφου 17ου αι. στην απλή ελληνική γλώσσα.
 

  Σε κώδικα της Μονής Κουτλουμουσίου, του έτους 1657, φφ. 485 διασώζονται και τα οκτώ βιβλία της Ιατρικής Υλης του Διοσκουρίδου, μεταγλωττισμένα στην ομιλουμένη γλώσσα της εποχής από τον Νικηφόρο Πριγγελέα τον Αθηναίο.

Μεταγραφή, Εισαγωγή, Σχόλια και Ευρετήριο (σε συνεργασία με τον Γιάννη Ηλιούδη).

(Βλ.σχετική αναφορά στου Γιάννη Καρά, Οι Επιστήμες στην τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα. Τόμος Γ΄. Οι επιστήμες της ζωής, Αθήνα 1994, σελ. 357).


Created by  WebLines  2004