Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Παράρτημα: Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Συνοπτική Ιστορία της Ιατρικής, Βιέννη 1794
 
Εκδόσεις Α. Σταμούλη
Αθήνα-Πειραιάς 1994
Σχήμα 14Χ21, σελ. 197
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
  ΙSΒΝ 960-7306-94-5

  Με τη μελέτη αυτή, που αποτελεί επετειακή έκδοση με τη συμπλήρωση διακοσίων ετών από την πρώτη έκδοση, παρουσιάζεται στην αρχή η προσωπικότητα και το έργο του ιατρού Κωνσταντίνου Μιχαήλ, (1751-1816) από την Καστοριά, για τον οποίο, μάλιστα, η έρευνά μας έδειξε πως αγνοείται η παρουσία του στα Ελληνικά Γράμματα. και τώρα με τη μελέτη μας γίνεται γνωστή. Διαπιστώνουμε ότι σπούδασε στη Βιέννη και εκεί άσκησε την Ιατρική.

  Παρουσιάζεται το συγγραφικό του έργο, το οποίο συνίσταται σε Επίγραμμα, που δημοσιεύθηκε κατά το 1779 και σε δύο βιβλία. Το ένα είναι μετάφραση βιβλίου του διασήμου ιατρού της Λωζάνης Τισσό με τίτλο «Εγχειρίδιον του εν ιατροίς σοφωτάτου Τισσότου, διαλαμβάνον περί της των πεπαιδευμένων τε και άλλων ανθρώπων υγείας», που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1785, ενώ ακόμα ο Κων. Μιχαήλ σπούδαζε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Μάλιστα, καταχώρισε στο βιβλίο και δεκατρείς υποσημειώσεις.
  Το δεύτερο βιβλίο του Κωνστ. Μιχαήλ φέρει τον τίτλο «Διαιτητική, ης προτέτακται και Ιστορία συνοπτική περί αρχής και προόδου της Ιατρικής επιστήμης και τινων περί αυτήν ευδοκημησάντων ανδρών, εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα», που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1794. Γίνεται παρουσίαση του βιβλίου και των περιεχομένων του, καθώς επίσης υπογραμμίζεται ότι επανεκδόθηκε άλλες δύο φορές, το 1809 και 1819, στοιχείο που δείχνει την απήχηση του βιβλίου στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο επισημαίνεται το αποτέλεσμα της έρευνας μας ότι το κείμενο της Συνοπτικής Ιστορίας της Ιατρικής αποτελεί την πρώτη στα ελληνικά Ιστορία της Ιατρικής, παραθέτοντας, μάλιστα, και όλες τις μετέπειτα μελέτες Ιστορίας της Ιατρικής. Η διαπίστωση αυτή είναι σημαντική.

  Με τη μελέτη αυτή αποκαθίσταται η προσωπικότητα και το έργο του ιατρού Κωνσταντίνου Μιχαήλ και επί πλέον αναδημοσιεύεται η εξ εκατόν τριάντα έξι σελίδων Πρώτη Ιστορία της Ιατρικής στην ελληνική γλώσσα, για να είναι προσιτή σε κάθε γιατρό και ενδιαφερόμενο πνευματικό άνθρωπο.

 


Created by  WebLines  2004