Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ

Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Αθήνα 1993
Σχήμα 17Χ24, σελ. 115
PDF
 
Με τη μελέτη αυτή γίνεται γνωστό ότι ο Άνθιμος Γαζής ήταν μέτοχος της επιστημονικής σκέψεως της εποχής του και είχε επαρκείς γνώσεις της σύγχρονής του Ανατομίας και Φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό διαπιστώνεται από τις υποσημειώσεις και τα παραρτήματα στο βιβλίο του "Γραμματική των Φιλοσοφικών επιστημών ή σύντομος ανάλυσις της πειραματικής νεωτέρας φιλοσοφίας κατ' ερωταπόκρισιν", Βιέννη 1799, όπου διατυπώνει και απόψεις σε θέματα ανατομίας και φυσιολογίας. ΄Ηταν ενημερωμένος στις πρόσφατες ανακαλύψεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις αναφορές του σε σχετικά βιβλία της ανατομίας και φυσιολογίας της εποχής του, όπως για παράδειγμα του ανατόμου S.T. von Soemmerring (1755-1830), «Περί κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος», το οποίο είχε αρχίσει να εκδίδεται από το 1794 και περατώθηκε σε έξι τόμους, το 1801.

Παράλληλα, στην εκτενή υποσημείωση που παραθέτει στο κεφάλαιο «Περί καρδίας», του βιβλίου του Νικοδήμου Αγιορείτου «Εγχειρίδιον συμβουλευτικόν», που εξεδόθη στα 1801, αναφέρεται στη λειτουργία της καρδιάς και την κυκλοφορία του αίματος, γνώσεις οι οποίες είχαν επίδραση, μετά τη μετάφραση του βιβλίου του στα ρουμανικά, το 1826, στη νεώτερη επιστημονική σκέψη της Ρουμανίας.

 

Επί πλέον, η μεγάλη προσφορά του Ανθίμου Γαζή επισημαίνεται από το γεγονός ότι στο βιβλίο του, για πρώτη φορά στα ελληνικά, γίνεται αναφορά στο οξυγόνο, ως απαραίτητο στοιχείο της αναπνοής, γνώση που μεταφέρεται λίγα χρόνια μετά την παρουσίασή της από τον Λαβουαζιέ. Επίσης, με σκοπό να βοηθηθούν οι αναγνώστες στην κατανόηση των ιατρικών θεμάτων καταχωρίζει στο βιβλίο του «Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών»ανατομικούς πίνακες του ανθρωπίνου σώματος, που αποτελούν, όπως δείχνει η έρευνά μας, τους πρώτους σε ελληνόγλωσσο βιβλίο. Ακόμη, στο Λεξικό του καταγράφονται αρκετοί όροι της ανατομίας και φυσιολογίας, οι οποίοι μάλιστα συνοδεύονται με κείμενα των κλασσικών Ελλήνων ιατρών.

  Ο Άνθιμος Γαζής με το έργο του, κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, συνέβαλε στην διατύπωση επιστημονικών όρων της ανατομίας και φυσιολογίας, όπως επίσης και άλλων επιστημών. Γενικά με την εργασία αυτή επισημαίνονται νεά στοιχεία για την πολυδιάστατη προσωπικότητά του.


Created by  WebLines  2004