Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
(ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ 18ου ΑΙ. - ΑΡΧΕΣ 19ου ΑΙ.)
 
Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη
Αθήνα 2000
Σχήμα 17Χ24, σελ. 73
και δώδεκα έγχρωμες εικόνες φαρμακευτικών φυτών
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
  ΙSΒΝ 960-351-343-1
  Γίνεται αναφορά στα φαρμακευτικά φυτά που περιλαμβάνονται στα βιβλία της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ενώ μερικές φορές αναγράφονται και οι φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εγκυκλοπαιδικό βιβλίο των αδελφών Καπετανάκη, Εικονολογία Παιδικά, Βιέννη 1810-1812, στο οποίο επί πλέον καταχωρίζονται και έγχρωμες εικόνες των φαρμακευτικών φυτών.
1. Γουαγιάκο
2. Κασκαρίλα 1. Κώνειον το μικρόν
2. Κώνειον το παρυδάτιον
1. Στύραξ ο Βενζοϊνος
2. Ξύλον το Καμπέχιον 1. Ευφόρβιον το ιατρικόν
2. Κανέλλα η λευκή
 
 

Created by  WebLines  2004