Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΛΗΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ. ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
Σύμφωνα με την έκδοση του C. G. Kühn, τόμοι 1-19, Λειψία 1821-1830
 
Εκδόσεις Α. Σταμούλη
Αθήνα 1998
Σχήμα 14Χ21, σελ. 42
 
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
  ISBN 960-351-229-X
  Ο ονομαστώτερος ιατρός της αρχαιότητος μετά τον Ιπποκράτη, ο Γαληνός (2ος αι. μ. Χ.) από την Πέργαμο άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο ο καθηγητής C.G. Kühn είχε αρχίσει να εκδίδει από το 1821 στη Λειψία με τίτλο «Γαληνού, ΄Απαντα, (Galeni, Opera Omnia)». Τό έργο ολοκληρώθηκε το 1830 σε δεκαεννέα τόμους, ενώ ο εικοστός εκδόθηκε το 1833 και περιέχει το γενικό ευρετήριο στα λατινικά.

  Η αναζήτηση, ωστόσο, του κάθε έργου του Γαληνού στους τόμους της έκδοσης του Kuhn, από τους μή γνωρίζοντες λατινικά, καθιστά δύσκολη τη χρήση των Απάντων του Γαληνού. Ετσι, η ανάγκη επέβαλε να καταγραφούν οι τίτλοι των έργων του κάθε τόμου και να συνταχθεί ένα μικρό βοηθητικό ευρετήριο με τα ονόματα που περιέχονται στους τίτλους των έργων. Και το Ευρετήριο αυτό δημοσιεύεται για να χρησιμοποιηθεί και από άλλους μελετητές, στις εργασίες τους για τον Γαληνό.


Created by  WebLines  2004