Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιγραφής το μεγαλείο... ή πως με αυτολεξεί αντιγραφή αποκτιέται διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αθήνα 2005
 
Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 
(Σχήμα 17Χ24 και 113 σ.)
ISBN: 960-630-448-5

Για τη σύνταξη της "Ελληνικής Βιβλιογραφίας Ιστορίας της Ιατρικής", τα λήμματα της οποίας μέχρι σήμερα έχουν υπερβεί τις τρεις χιλιάδες, συγκεντρώνονται άρθρα από περιοδικά και μονογραφίες. Στην προσπάθεια αυτή προ μηνών ήρθε στα χέρια μου η τυπωμένη διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής της φιλολόγου κ. Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου.
Το όνομα φάνηκε γνωστό και κοιτάζοντας το αρχείο μου διαπιστώθηκε ότι από τον πατέρας της κ. Μεν. Παπαδημητρίου, καθηγητή Παθολογίας στην Ιατρική της Θεσσαλονίκης, παρακλήθηκα να του αποστείλω για την κόρη του τις μελέτες μου στην Ιστορία της Ιατρικής καθώς και τη διδακτορική μου διατριβή "Η μεταφορά της επιστημονικής ιατρικής γνώσης μέσω των εντύπων ελληνικών βιβλίων κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού", τον Iούνιο του 1996, που είχε υποστηριχθεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και βαθμολογήθηκε με άριστα. Πράγματι στάλθηκαν στις 21 Οκτωβρίου 2001 και μετά από λίγες ημέρες, 30 Οκτωβρίου 2001, έλαβα τη δημοσιευόμενη παρακάτω ευχαριστήριο

επιστολή.
Mετά την παραλαβή των εργασιών μου τυπώνεται και η διδακτορική διατριβή της, της οποίας ο τίτλος είναι "Ελληνικά ιατρικά βιβλία της εποχής του Διαφωτισμού και του Ρομαντισμού". Γνώριμος ο τίτλος κατά το πρώτο μέρος, εφ' όσον μοιάζει με τη διατριβή μου.

Σκέφθηκα πως η κ. Χριστίνα Παπαδημητρίου ως φιλόλογος θα εξετάζει κάποιο φιλολογικό θέμα των ιατρικών βιβλίων, ίσως τους ελληνικούς ιατρικούς όρους της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ένα πρωτότυπο θέμα, που θα ήταν μία σημαντική συμβολή στη μελέτη της ελληνικής ιατρικής ορολογίας. H κ. Χριστίνα Μεν. Παπαδημητρίου στον πρόλογο της διατριβής, σελ. 12, εκφράζει ευχαριστίες και σ' εμένα ίσως για την αποστολή των μελετών και της διατριβής μου: "...Ευχαριστίες ακόμη ανήκουν στον παιδίατρο και διδάκτορα της Ιστορίας της Ιατρική κ. Δημήτριο Καραμπερόπουλο (Αθήνα) ...για τις πολύτιμες οδηγίες και την άμεση συμπαράσταση στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας".
Στη συνέχεια άρχισα να μελετώ τη διατριβή της και στο Ειδικό Μέρος από τη σελ. 37 και έως την 79 διαπίστωσα ότι τα κείμενα ήταν γνωστά. Τα αντιπαραβάλω με κείμενα από μελέτες μου και τη διατριβή μου και με έκπληξη διαπίστωσα ότι αντιγράφηκαν αυτολεξεί, χωρίς όμως τις υποσημειώσεις, όπως διαπιστώνει και ο αναγνώστης κατά την αντιπαραβολή των κειμένων, που παρατίθενται παρακάτω.

Σημειώνουμε ότι η Τριμελής και Επταμελής Επιτροπή κρίσεως της διδακτορικής διατριβής της κ. Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου αποτελούνταν από τους καθηγητές, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στη σελ. 2 της τυπωμένης διατριβής. (Παναγιώτης Γιγής, καθηγητής, Δημήτριος Χριστοδούλου, αν. καθηγητής (επιβλέπων), Αναστάσιος Μάνθος, αναπληρ. καθηγητής, Χρυσή Κεραμέως-Φόρογλου, καθηγήτρια, Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος, καθηγητής,Ιωάννης Καζάζης, καθηγητής, Ελένη Χριστοπούλου-Αλετρά, λέκτορας).

Και διερωτάται κανείς αν τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής κρίσεως της διδακτορικής διατριβής της κ. Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου διάβασαν το κείμενο της και αν παρατήρησαν ότι δεν ήταν τεκμηριωμένο, χωρίς τις απαραίτητες υποσημειώσεις σε τόσες πληροφορίες, που παρατίθενται. Δεν πρόσεξαν τις ελλείψεις ούτε ο επιβλέπων καθηγητής κ. Δημ. Χριστοδούλου, ούτε ακόμη και οι φιλόλογοι Καθηγητές κ. Ιωάννης Καζάζης και η κ. Ελένη Χριστοπούλου-Αλετρά, λέκτωρ τότε στην Ιστορία της Ιατρικής και σήμερα επίκουρος Καθηγήτρια στην Iστορία της Iατρικής. Μάλιστα η κ. Αλετρά είχε επιμεληθεί τα πρακτικά του Συνεδρίου "Ιατρικά παλαίτυπα περιόδου 1525-1900", University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999, όπου περιέχονται οι δύο εργασίες: Δημ. Καραμπερόπουλος, Σπ. Μαρκέτος, "Εντυπα ιατρικά βιβλία από Μακεδόνες συγγραφείς κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1750-1821)" σελ. 45-54 και "Ιατρικές δημοσιεύσεις στον Ερμή το Λόγιο, 1811-1821", σελ. 68-78 και οι οποίες αντιγράφηκαν αυτολεξεί στη διατριβή της κ. Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου.

Πάντως η κ. Χριστίνα Μεν. Παπαδημητρίου με τη διατριβή της στην Ιστορία της Ιατρικής ήταν υποψήφια για τη θέση λέκτορος στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και η σχετική Εισηγητική Έκθεση παρατίθεται κατωτέρω:Επειδή η Ιστορία της Ιατρικής έχει διακονηθεί από μεγάλες προσωπικότητες της Ιατρικής και της Ιστορίας δεν πρέπει να καταντήσει "σημαία ευκαιρίας" για την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορος Πανεπιστημίου. Δεν είναι δυνατόν "αβρόχοις ποσίν", χωρίς κόπο και μόχθο να θέλει κανείς να περάσει τη δοκιμασία της διδακτορικής διατριβής με την αντιγραφή ήδη δημοσιευμένων μελετών. Για αυτό και δίδεται στη δημοσιότητα για να αποκαλυφθεί η αντιγραφή, η οποία μάλιστα είναι και αυτολεξεί.
Παρατίθεται ο Πίνακας Περιεχομένων της διατριβής, ώστε παραστατικά να φανεί το μέγεθος της αντιγραφής. Από το Ειδικό Μέρος οι σελ. 37-85 και από το μέσον της σελ. 115 μέχρι την αρχή της σελ. 117, όπως διαπιστώνεται παρακάτω κατά την παράλληλα παράθεση των κειμένων, είναι αυτολεξεί αντιγραφή από τις μελέτες μου και τη διδακτορική μου διατριβή.

Συγκεκριμένα έχουν αντιγραφεί αυτολεξεί από τις ήδη παραπάνω εργασίες:
α) Δημ. Καραμπερόπουλος, Σπ. Μαρκέτος, "Εντυπα ιατρικά βιβλία από Μακεδόνες συγγραφείς κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1750-1821)", πρακτικά του Συνεδρίου "Ιατρικά παλαίτυπα περιόδου 1525-1900", University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 45-54.
β) Δημ. Καραμπερόπουλος, Σπ. Μαρκέτος, "Ιατρικές δημοσιεύσεις στον Ερμή το Λόγιο, 1811-1821", πρακτικά του Συνεδρίου "Ιατρικά παλαίτυπα περιόδου 1525-1900", University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 68-78.
γ) Δημ. Καραμπερόπουλος, "Η ιατρική σκέψη μέσα από τα βιβλία φυσικής της προεπαναστατικής περιόδου", που περιέχεται στον τόμο Οι επιστήμες στον ελληνικό χώρο, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1997, σελ. 223-248,
δ) Δημ. Καραμπερόπουλος, "Η αποδοχή της ευρωπαϊκής ιατρικής επιστήμης μέσω των ελληνικών βιβλίων της προεπαναστατικής περιόδου", στον τόμο Η επιστημονική σκέψη στον ελληνικό χώρο 18ος-19ος αι., Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1998, σελ. 331-346,
ε) Δημ. Καραμπερόπουλος, Γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας του Θεσσαλού Διδασκάλου του Γένους Ανθίμου Γαζή (1758-1828), Αθήνα 1993, σελ. 7-12 και
στ) Δημ. Καραμπερόπουλος, Η μεταφορά της επιστημονικής ιατρικής γνώσης μέσω των εντύπων ελληνικών βιβλίων κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1996, σελ. 8-10.
Επίσης οι σελίδες 80-85 της διδακτορικής διατριβής της κ. Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου είναι αυτολεξεί αντιγραφή από τη μελέτη του κ. Χαρίτωνα Καρανάσιου, "Τα ιατρικά έργα του ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Σακελλαρίου βάσει των αυτογράφων χειρογράφων του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης", στον τόμο Η επιστημονική σκέψη στον ελληνικό χώρο 18°ς-19°ς αι., Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1998, σελ. 347 και 351-356.

Ενδιαφέρον έχει να παρατεθεί μία χαρακτηριστική παράγραφος από την Εισαγωγή της διδακτορικής μου διατριβής "Η μεταφορά της επιστημονικής ιατρικής γνώσης...", Αθήνα 1996, σελ. 8-10, καρπός πολυετούς έρευνας: "Μέχρι τώρα, δεν είχε συστηματικά διερευνηθεί το επίπεδο των ιατρικών γνώσεων που "κυκλοφορούσαν" στον ελληνικό χώρο, μέσω των εντύπων βιβλίων ιδίως κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού...". Και η φράση αυτή αυτολεξεί αντιγράφεται στη σελίδα 116 της διατριβής της κ. Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου, λες και η έρευνα είχε γίνει όχι το 1996 αλλά το 2001 (!!!): "Μέχρι τώρα, δεν είχε συστηματικά διερευνηθεί το επίπεδο των ιατρικών γνώσεων που "κυκλοφορούσαν" στον ελληνικό χώρο, μέσω των εντύπων βιβλίων, κυρίως κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού..."!!!

Στη συνέχεια παρατίθενται παράλληλα στην μεν δεξιά σελίδα τα κείμενα της διδακτορικής διατριβής της κ. Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου και στη δε αριστερή σελίδα τα κείμενα από τις μελέτες που αντιγράφει αυτολεξεί. Στις εργασίες μου υπάρχουν πολλές υποσημειώσεις τις οποίες η αντιγράφουσα δεν χρησιμοποίησε. Aπό τις σελίδες που ακολουθούν, ο αναγνώστης θα αντιληφθεί το μέγεθος της αντιγραφής. Κατ' αυτόν τον τρόπο καυτηριάζεται η πράξη αυτή και επί πλέον αποκαλύπτεται η οικειοποίηση της πνευματικής μου εργασίας. Επί πλέον οι αρμόδιοι φορείς των Πανεπιστημιακών Σχολών, που θα πάρουν το βιβλίο, θα πρέπει ανάλογα να ενεργήσουν, όπως επίσης και οι ασχολούμενοι με την Ιστορία της Ιατρικής των άλλων Πανεπιστημίων.

Αθήνα, Mάρτιος 2005
Δημήτριος Καραμπερόπουλος
Παιδίατρος Διδάκτωρ Iστορίας της Iατρικής


Ενα δείγμα από την αντιγραφή. Στην πρώτη εικόνα η εργασία του Δημ. Καραμπερόπουλου και στην δεύτερη εικόνα η αντιγραφή από την Χριστίνα Παπαδημητρίου. Παράλληλα έχουν τεθεί όλες οι σελίδες στο βιβλίο.
 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ"

Προς την 21-3-2005

Πρυτανεία

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

Πρύτανη κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο

540 06 Θεσσαλονίκη

 

Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,

 

Με την επιστολή μου υποβάλω συνημμένως το βιβλίο «Αντιγραφής το μεγαλείο... ή πως με αυτολεξεί αντιγραφή αποκτιέται διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με το οποίο αποδεικνύεται η αυτολεξεί αντιγραφή των μελετών μου των ετών 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, από την κα Χριστίνα Μεν. Παπαδημητρίου, η ο οποία ωστόσο ανακηρύχθηκε διδάκτωρ κατά το 2001 στην Ιστορία της Ιατρικής από το Τμήμα της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Συγκεκριμένα οι σελίδες 37-79 και από το μέσον της 115-116 της διδακτορικής διατριβής της κας Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου, όπως θα διαπιστώσετε και από την παράλληλη αναγραφή των σελίδων, που δημοσιεύονται στο βιβλίο, είναι αυτολεξεί αντιγραφή από τις μελέτες μου.

 

Επειδή θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πρακτική αντίκειται στην Ακαδημαϊκή δεοντολογία, αποτελεί αντιεπιστημονική πράξη και ποινικώς κολάσιμη, παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

 

Με τιμή

 

 

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

 

 

Κοινοποίηση:

1.Υπουργό Εθνικής Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου

2. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κ. Καραμάνο

3. Αντιπρυτάνεις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

α). Αικ. Δούκα-Καμπύτογλου

β). Χριστογεώργη Καλτσίκη

γ). Αριστ. Κάζη

4. Πρόεδρο Τμήματος Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μπόντη----------------------------------------

Προς την 27-6-2005

Πρυτανεία

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

Πρύτανη κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο

540 06 Θεσσαλονίκη

 

Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,

 

Σε συνέχεια της επιστολής μου της 21-3-2005 με το συνημμένο βιβλίο «Αντιγραφής το μεγαλείο... ή πως με αυτολεξεί αντιγραφή αποκτιέται διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με το οποίο αποδεικνύεται η αυτολεξεί αντιγραφή των μελετών μου των ετών 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, από την κα Χριστίνα Μεν. Παπαδημητρίου, η οποία ωστόσο ανακηρύχθηκε διδάκτωρ κατά το 2001 στην Ιστορία της Ιατρικής από το Τμήμα της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σας κάνω γνωστό ότι αυτολεξεί αντιγραφή στην εν λόγω διατριβή έχει γίνει και από την εργασία του κ. Αθ. Διαμαντόπουλου, 1999, που δημοσιεύθηκε στον τόμο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, Πρώτος Τόμος, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, επιμέλεια Αθ. Διαμαντόπουλου, σελ. 466-471, με τίτλο «Ο Ελληνικός Διαφωτισμός και η επίδραση του στην ιατρική επιστημονιή σκέψη. Ποιές οι γνώσεις και οι αντιλήψεις για τις παθήσεις των νεφρών όταν έμπαιναν τα θεμέλια της σύγχρονης Ελλάδας: Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα (συντ. Θ. Μουντοκαλάκης), Θεσσαλονίκη, Συνεδρία ΕΝΕ».

 

Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου «Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ» της διατριβής της κας Παπαδημητρίου (σελ. 15-24), από το μέσον της σελ. 16, οι σελ. 17, 18, 19, μέρος από τις σελ. 20, 21, 23 και της σελ. 24 είναι αυτολεξεί αντιγραφή, από τμήματα της μνημονευθείσης εργασίας του κ. Αθ. Διαμαντόπουλου, όπως θα διαπιστώσετε από την αντιπαραβολή των φωτοτυπιών, των δύο κειμένων που επισυνάπτω.

 

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας, οι οποίες αναμένονται.

 

Με τιμή

 

 

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

 

---------------------------------------------Πρόεδρο 21-3-2005

Τμήματος Ιατρικής

Σχολής Επιστημών Υγείας

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Μπόντη

540 06 Θεσσαλονίκη

 

 

Κύριε Πρόεδρε

 

Με την επιστολή υποβάλω συνημμένως το βιβλίο «Αντιγραφής το μεγαλείο... ή πως με αυτολεξεί αντιγραφή αποκτιέται διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με το οποίο αποδεικνύεται με την παράλληλη αναγραφή των κειμένων η αυτολεξεί αντιγραφή των μελετών μου των ετών 1993, 1996, 1997, 1998, 1999 από την κα Χριστίνα Μεν. Παπαδημητρίου, η οποία ωστόσο ανακηρύχθηκε διδάκτωρ κατά το 2001 στην Ιστορία της Ιατρικής του Τμήματος της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Συγκεκριμένα οι σελίδες 37-79 και από το μέσον της 115-116 της διδακτορικής διατριβής της κας Χριστίνας Μεν. Παπαδημητρίου, όπως θα διαπιστώσετε και από την παράλληλη αναγραφή των σελίδων, που δημοσιεύονται στο βιβλίο, είναι αυτολεξεί αντιγραφή από τις μελέτες μου.

 

Επειδή θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πρακτική αντίκειται στην Ακαδημαϊκή δεοντολογία, αποτελεί αντιεπιστημονική πράξη και ποινικώς κολάσιμη, παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

 

Με τιμή

 

 

Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος

 

---------------------------------------------Παρατίθεται το έγγραφο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς τον Πρύτανη με το οποίο ζητούν την επικύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ιατρικής Σχολής για ανάκληση του τίτλου του διδάκτορα από την κ. Χριστίνα Παπαδημητρίου.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Θεσσαλονίκη 7 Ιουλίου 2005 ΑΠ. Α4180

 

Προς την Πρυτανεία

Του Α.Π.Θ.

Θέμα: Ανάκληση τίτλου διδακτορικής διατριβής

Σχετ. α) Επιστολή κ. Δημητρίου Καραμπεροπούλου της 21-3-05

β) Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου/39703/31-3-05

 

Κύριε Πρύτανη

1.Μετά την παραπάνω α σχετική επιστολή, με την οποία καταγγέλθηκε πλαγιαρισμός κατά τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής της κ. Χριστίνας Παπαδημητρίου, και το β ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας, το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ προέβη άμεσα σε όλες τις δέουσες ενέργειες, ήτοι στη διερεύνηση όλων των στοιχείων και παραμέτρων της υπόθεσης από την τριμελή επιτροπή και στην υποβολή συμπερασμάτων, στην επανειλημμένη συζήτηση και στη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, και στη συζήτηση και έγκριση της απόφασης αυτής από τη Γενική Συνέλευση.

2. Απαντώντας στο β ύπερθεν σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι η τελική απόφαση που έλαβε ομόφωνα η ΓΣ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ είναι ότι πράγματι υπήρξε μιας μορφής πλαγιαρισμός κατά τη συγγραφή της εν λόγω διδακτορικής διατριβής, με την έννοια ότι έγινε μεταφορά κειμένου από συναφείς ερευνητικές εργασίες, όμως στη βιβλιογραφία της διδακτορικής διατριβής αναφέρθηκαν οι πηγές από τις οποίες έγινε η μεταφορά αυτή.

3.Μετά την παραπάνω διαπίστωση η ΓΣ του Τμήματος Ιατρικής έκρινε ότι υπήρχε δραστική μείωση της πρωτοτυπίας της εν λόγω διδακτορικής διατριβής, με την έννοια που προβλέπεται από το σχετικό νόμο (ν. 2083/92, άρθρο 13 παράγ. 1 εδάφ. Ζ).

4. Κατόπιν αυτών, η ΓΣ του Τμήματος Ιατρικής αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση του τίτλου του διδάκτορα από την κ. Χριστίνα Παπαδημητρίου.

5. Παρακαλούμε, εφόσον επικυρώσετε την απόφασή μας αυτή, να την κοινοποιήσετε στους ίδιους αποδέκτες της ύπερθεν α σχετικής επιστολής, δηλαδή στην Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, στους τρεις Αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ, στον κ. Δημήτριο Καραμπερόπουλο (Μιλτιάδου 3, Αθήνα 14562) καθώς και στην κ. Χριστίνα Παπαδημητρίου.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΠΟΝΤΗΣ

Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας

 

----------------------------------------

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

 

Μητροπόλεως 15

101 85 Αθήνα

 

Αθήνα 23/5/2005

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Πρωτερ. 50739/Β7

 

 

ΠΡΟΣ: Πρυτανεία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Πανεπιστημιούπολη, 540 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙ.Ν: Δρ. Δ. Καραμπερόπουλο, Μιλτιάδου 3

145 62 Κηφισιά, ΑΘΗΝΑ

 

ΘΕΜΑ: Καταγγελία που αφορά διδακτορική διατριβή

ΣΧΕΤ.: Η από 21-3-05 καταγγελία του Δ. Δ. Καραμπερόπουλου

 

 

Υστερα από την καταγγελία που σας απέστειλε ο κ, Δ. Καραμπερόπουλος, που κοινοποίησε και σο γραφείο της κας Υπουργού, και αφορά την αντιγραφή μελετών του από την κ. Χ. Μ. Παπαδημητρίου για τη διδακτορική της διατριβή, παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος και τις δέουσες ενέργειές σας, ενημερώνοντας τον ίδιο και την υπηρεσία μας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΧΑΡ. ΜΠΑΛΙΚΟΣ

 

Εσωτερική διανομή:

1.Γραφέιο κ. Υπουργού (σχετ. αριθ. Πρωτ. 2305/5)

2. Δ/νση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνας - Τμήμα Β'.

 

---------------------------------------------------------------

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α. Π. Θ.
Αφαίρεσης του τίτλου Διδάκτορος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραμματεία Συγκλήτου

Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή

541 24 Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 11 Μαϊου 2006

Αριθμ. Πρωτ. 50978

 

ΠΡΟΣ

 • Την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και
 • Την κ. Χριστίνα Παπαδημητρίου
  Βρυούλων 2
  551 32 Θεσσαλονίκη

 


Κοινοποίηση:

 • κ. Δημ. Καραμπερόπουλο
  Μιλτιάδου 3 Κηφισιά
  145 62 Αθήνα
 • Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων
  Δ/νση Μετ/κών Σπουδών και ΄Ερευνας
  (υπόψη κ. Μαρίας Δημητράκα)
  Μητροπόλεως 15
  101 85 Αθήνα

 

Σας γνωστοποιούμε ότι η Σύγκλητος, στη συνεδρίαση της αριθμ. 2778/12-4-2006, συζήτηση το αριθμ. Α4180/7-7-05 έγγραφο της ιατρικής Σχολής, με τη συνημμένη σε αυτό αλληλογραφία, αναφορικά με τη διδακτορική διατριβή υτης Χριστίνας Παπαδημητρίου, και μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της το άρθρ. 11 του Ν. 1895/39, συμφώνησε με την εισήγηση της Σχολής και αποφάσισε την ακύρωση του τίτλου του διδάκτορα που της έχει απονεμηθεί.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρύτανης

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


Created by  WebLines  2004