Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 1. Γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας του Θεσσαλού Διδασκάλου του Γένους Ανθίμου Γαζή, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1993, (115 σελ.).
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 2. Η πρώτη Ιστορία της Ιατρικής στην Ελληνική γλώσσα, εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα-Πειραιάς 1994, (197 σελ.).
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 3. Ιστορία της Ιατρικής, Ελληνική Βιβλιογραφία 1750-2000. Συνοπτική αναγραφή, 7156 λήμματα. Αθήνα 2009
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 4. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ απορρήτων, Αναπνευστικόν όργανον της κυκλοφορίας του αίματος, Bononiae, 1664. Μετάφραση για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα.
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 5. Ενα αβιβλιογράφητο κείμενο του 1815 για την προστασία από την πανώλη
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 6. Η μεταφορά της επιστημονικής ιατρικής γνώσης μέσω των εντύπων ιατρικών βιβλίων κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1745-1821), Διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1996, (292 σελ.).
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 7. Γαληνού, Άπαντα. Οι τίτλοι των έργων. Ευρετήριο, εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα 1998, 42 σελ.
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 8. Ο ιατρός Μανουήλ Σαρής Τενέδιος (1778-1802) και το Διαφωτιστικό του έργο. Συμβολή στη Ελληνική Βιβλιογραφία, εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα 1999, (84 σελ.).
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 9. Φαρμακευτικά φυτά στα έντυπα ελληνικά βιβλία (δεύτερο μισό 18ου αι.-αρχές 19ου αι.), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2000, (73 σελ.) με έγχρωμες εικόνες φυτών.
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 10. Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον ελληνικό χώρο, 1745-1821
 11. «Ιατρική», στον τόμο Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών στον Ελληνικό χώρο (17ος-19ος αι.), έκδοση ΕΙΕ/ΚΝΕ και Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, σελ. 565-636, και 720-732.
 12. Αριστ. Κούζης, Ο καρκίνος παρά τοις αρχαίοις Ελλησιν ιατροίς, Εν Αθήναις 1902. Επανέκδοση-Επιμέλεια-Εισαγωγή-Ευρετήριο Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος. «Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ιατρικής» αρ. 2.
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 13. Αντιγραφής το μεγαλείο... ή πως με αυτολεξεί αντιγραφή αποκτιέται διδακτορική διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής του Αριστοπτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αθήνα 2005
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 14. Ελληνικά Παιδιατρικά Βιβλία 1837 - 1960. Αθήνα 2006
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 15. Ιστορία της Ελληνικής Παιδιατρικής. Πρακτικά 2ης Ημερίδας 2007 και 3ης Ημερίδας 2008
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 16. Ιστορία της Ελληνικής Παιδιατρικής. Πρακτικά 4ης Ημερίδας 2009
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF
 17. Πρακτικά 5ης Ημερίδας 2010 Ιστορίας Ελληνικής Παιδιατρικής
  Το βιβλίο σε αρχείο PDF

Created by  WebLines  2004