Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παραλείψεις και επισημάνσεις

στο έργο του

Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Ρήγας Βελεστινλής. Ο οραματιστής της ΄΄Ελληνικής Δημοκρατίας΄΄,  Εφημ. Τα Νέα, Ιστορική Βιβλιοθήκη,

Οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας, Αθήνα 2009, (σελ. 157)."


 
Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Αθήνα 2009
ISBN. 978-960-6733-09-3

Το άρθρο σε αρχείο PDF 
 Πρόσφατα εκδόθηκε στη σειρά «Οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας» της εφημερίδας

Τα Νέα, Ιστορική Βιβλιοθήκη, το καλοτυπωμένο και με πλούσια εικονογράφηση το βιβλίο: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ρήγας Βελεστινλής. Ο οραματιστής της ΄΄Ελληνικής Δημοκρατίας΄΄,   Αθήνα 2009, (σελ. 157).

Το βιβλίο αυτό περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια:

Ι. Βιογραφικά: Τα πρώιμα χρόνια, σελ. 13-19.

ΙΙ. Ο δάσκαλος του Ρήγα, σελ. 20-24.

ΙΙΙ. Τα χρόνια της ωριμότητας και της δράσης, σελ. 26-32.

ΙV. Η Γαλλική επανάσταση στα Βαλκάνια. Οι ιδέες και τα πολιτικά σχέδια του Ρήγα,

σελ. 34-45.

V. Το επαναστατικό εγχείρημα, σελ. 48-56.

VI. Επιστημονικές προϋποθέσεις της μελέτης του Ρήγα, σελ. 58-65.

VII. Η κρίση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η εμφάνιση της επαναστατικής

 ιδεολογίας, σελ. 68-75.

VIII. Η πρόσληψη, σελ. 76-91.

Επίλογος, σελ. 93.

 

Τεκμήρια, σελ. 96-150.

Επιλογή Βιβλιογραφίας, σε. 151-154.

Ευρετήριο, σελ. 155-157.

 

Για να δείτε το κείμενο του βιβλίου ανοίξτε το αρχείο

 


Created by  WebLines  2004