Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
 
Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Αθήνα-Βελεστίνο 1997
Β' έκδοση 2000
Αρ. σελίδων 129
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
ISBN: 960-85396-6-8
Με την μελέτη αυτή αποσαφηνίζονται τα σχετικά με το όνομα και την καταγωγή του εθνεγέρτη, που το βαπτιστικό του όνομα ήταν Ρήγας, και ως επώνυμο προσέθεσε το Βελεστινλής, δηλωτικό του τόπου καταγωγής του. Ήταν δηλαδή ντόπιος,γηγενής από το Βελεστίνο Θεσσαλίας.Α. Τελικό Συμπέρασμα για το όνομα του Ρήγα Βελεστινλή.

1. Ο Ρήγας στα βιβλία, τους Χάρτες και τα έντυπα που τύπωσε, υπέγραφε πάντοτε ως «Ρήγας Βελεστινλής Θετταλός».

2. Στα χειρόγραφα επίσης υπέγραφε ως «Ρήγας Βελεστινλής» ή «Ρήγας»

3. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε άλλο όνομα στα βιβλία του και στα έγγραφά του, ούτε στη σύλληψη και ανάκρισή του. Όλα αναφέρουν το «Ρήγας Βελεστινλής».

4. Το επώνυμο «Φεραίος» ο Ρήγας δεν το χρησιμοποίησε. Το πρόσθεσαν οι μεταγενέστεροι αρχαιόπληκτοι συγγραφείς.

5. Το αναγραφόμενο μέχρι πρότινος ως τάχα πραγματικό όνομα του Ρήγα «Αντώνιος Κυριαζής» είναι κατασκεύασμα των ευφάνταστων συγγραφέων και ιδιαίτερα για πρώτη φορά το ανέγραψε ο Φάνης Μιχαλόπουλος το 1930. Δε αναγράφεται προγενέστερα ούτε από τον Ρήγα ούτε από άλλον συγγραφέα.

6. Το πραγματικό όνομα του εθνεγέρτη ήταν «Ρήγας» και ως επώνυμο πρόσθεσε το όνομα της γενέτειράς του το «Βελεστινλής», κατά τη συνήθεια των λογίων της εποχής.

Β. Συμπεράσματα για την καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή.

1. ο Ρήγας πάντα υπέγραφε στα έγγραφα και έθετε στα βιβλία του το «Ρήγας Βελεστινλής, δηλωτικό του τόπου καταγωγής του. Μερικές φορές προσέθετε και το «Θετταλός» δηλωτικό της καταγωγής του από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

2. Ο χώρος «Σπίτι του Ρήγα» στο Βελεστίνο βρισκόταν στα Βαρούσι, που αποτελούσε τη χριστιανική συνοικία και καταλάμβανε το ένα άκρο του Βελεστίνου, ενώ στο άλλο άκρο ήταν η τουρκική συνοικία. Δεν υπήρχε τότε ο «βλαχομαχαλάς» και ο «γκραικομαχαλάς», που δημιουργήθηκαν μετά το 1881, μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας.

3. Στή «Χάρτα της Ελλάδος», Βιέννη 1797, καταχωρίζει την επιπεδογραφία, το τοπογραφικό διάγραμμα της γενέτειράς του, του Βελεστίνου, ενώ αγνοεί τα βλαχοχώρια της Πίνδου, Περιβόλι και Βωβούσα. Ο Ρήγας Βελεστινλής αναφέρει πολλές φορές στα βιβλία του τη γενετειρά του, το Βελεστίνο. Αντίθετα απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα υποτιθέμενα ως τόπο καταγωγής του χωριά Περιβόλι και Βωβούσα. Βλ. την εργασία: Δημ. Απ. Καραμπερόπουλος, ««Το Βελεστίνο και η Θεσσαλία στο έργο του Ρήγα Βελεστινλή», Υπέρεια, τόμ. 3, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας", (Βελεστίνο 1997), Αθήνα 2002, σελ. 713-738.
 

Created by  WebLines  2004