Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
 
Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Αθήνα 1998
Αρ. σελ. 128
 
 
  ISBN: 960-85396-8-4
Για πρώτη φορά συντάχθηκε το Ευρετήριο της δωδεκάφυλλης Χάρτας της Ελλάδος, το οποίο εμπλουτίσθηκε και με 137 υποσημειώσεις για εκείνα τα τοπωνύμια που ο Ρήγας κάνει μνεία και στα άλλα έργα του. Το Ευρετήριο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στους ιστορικούς και τους

Created by  WebLines  2004