Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οι εξουσίες του κόσμου στα χέρια του διαβόλου.
Ο τρίτος πειρασμός του Χριστού.
 
26 Ιανουαρίου 2011 
Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Βόλου
π. Χαρίλαο Παπαγεωργίου
 
 

π. Χαρίλαε, ευλογήτε.

Προ εβδομάδων ευρισκόμενος στο Βελεστίνο και ακούγοντας στο ραδιόφωνο τη Θεία Λειτουργία, παρακολούθησα και το κήρυγμά σας για τους τρεις πειρασμούς του Κυρίου μας.

Σχετικά με τον τρίτο πειρασμό καλό θα ήταν να αναφέρονταν στο κήρυγμα και η συνέχεια του λόγου του πειράζοντος τον Κύριο διαβόλου, ο οποιος έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης και τα πρόσφερε στον Κύριο αν τον προσκυνούσε, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος είναι τώρα κυρίαρχος των εξουσιών του κόσμου γι' αυτό και Του τα προσφέρει, διότι οι άνθρωποι του έδωσαν τις εξουσίες και τις προσφέρει στους δικούς του οπαδούς. Χαρακτηριστικά το χωρίο του Ευαγγελίου γράφει:

«Και αναγαγών αυτόν (τον Χριστόν) ο διάβολος εις όρον υψηλόν έδειξεν αυτώ πάσας τας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου και είπεν αυτώ ο διάβολος, σοι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών, ότι εμοί παραδέδοται και ώ εάν θέλω δίδωμι αυτήν.», (Λουκ. Δ΄ 5 και εξ.).

Νομίζω π. Χαρίλαε, ότι θα έπρεπε να λέγονταν και η συνέχεια του πειρασμού, διότι αποκαλύπτεται η διαχρονική  τραγωδία του κόσμου και η ευθύνη τελικά των ανθρώπων για την κατάντια.

Με την ευκαιρία δεχθείτε το βιβλίο «Ρήγας και Ορθόδοξη πίστη», έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

                                                Με σεβασμό

                             Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος


Created by  WebLines  2004