Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τάφος του Ιπποκράτη, αναφορά του Ρήγα Βελεστινλή
 
 
13-7-2000 
 
 

Αξιότιμο

κo Bruno Helly

Maison de l' Orient

7, rue Raulin

69007 LYON

FRANCE

Αγαπητέ κ. Helly,

 

Διάβασα χθές το αξιόλογο άρθρο σας για τον τάφο του Ιπποκράτους στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. 24, Λάρισα 1993, σελ. 3-17. Θα ήθελα, όμως, να σας πληροφορήσω ότι ο Ρήγας Βελεστινλής δεν γράφει ότι ο τάφος του Ιπποκράτους βρισκόταν στη συνοικία «Αρναούτ Μαχαλά», όπως αναφέρετε στο άρθρο σας (σελ.4, 14, 15), αλλά στόν «Πέραν-Μαχαλέ». Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «περνώντας το επί του Πεινεού γεφύρι δια να πηγαίνη τινάς εις τον Τούρναβον, από τον δρόμον του δάσους δεξιά, εις τα μνήματα, παρέκει από τον Πέραν-Μαχαλέ, είναι η πέτρα οπού εκάλυπτε το μνήμα του, φερμένη παρά των Τούρκων από την παλαιάν Λάρισσαν και βαλμένη ορθία εφ' ενός τάφου». Σας στέλνω φωτοτυπία της σχετικής σελίδας με τίτλο «Είδησις διδομένη παρά του Ρήγα» του τόμου Νέος Ανάχαρσις, Βιέννη 1797, σελ. 362. Ετσι, για τον Πέρα Μαχαλά μίλησε πρώτος ο Ρήγας και ίσως από αυτόν θα πήρε την πληροφορία αργότερα ο Ιωάννης Οικονόμος ο Λαρισαίος και γράφει για τον τάφο του Ιπποκράτους στον «Πέραν Μαχαλά».

Εάν θα έρθετε στην Αθήνα θα χαρώ να σας δώ και να σας προσφέρω την αυθεντική επανέκδοση της "Χάρτας της Ελλάδος" του Ρήγα Βελεστινλή.

Με εκτίμηση

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Bruno Helly 
Directeur de recherches
Maison de l'Orient Mediterraneen                                                                               Lyom, le 22/07/00


Αξιότιμε κ. Καραμπερόπουλος

Σας ευχαριστώ για το γράμμα σας του 13/07 με την πληροφορίαν και αναφορά στο κείμενο του Ρήγα Βελεστινλή. Θα διορθώσω το κείμενο του άρθρου, σε περίπτωση μια καινούργια έκδοσιν.

Με εκτίμηση

Bruno Helly 

 

Created by  WebLines  2004