Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ελλειψη Ελληνικής βιβλιογραφίας στα Ελληνικά Ιατρικά περιοδικά
 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ τομ. 62, 1999, σελ. 245  
17-2-1999  
 
 
Αγαπητή κα Βαλάσση-Αδάμ,
  Σχετικά με την τελευταία παράγραψο του άρθρου σας "ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1998 -ΤΟΜΟΣ 61. Εύφορη γη προς εντατική καλλιέργεια!", (Παιδιατρική, τομ. 62, 1999, σελ. 92-94) θα ήθελα να παρατηρήσω τα ακόλουθα:
1) Είναι πράγματι η διαπίστωσή σας "οδυνηρή" ότι στα 101 άρθρα που δημοσιεύθηκαν στον τόμο 61, 1998 του περιοδικού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, μόνο 10(!) βιβλιογραφικές παραπομπές αναφέρονται σε άρθρα της και άλλες 73 σε άλλα ελληνικά βιοϊατρικά περιοδικά.
2) Το ότι οι συγγραψείς των άρθρων της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ δεν χρησιμοποιούν άρθρα, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά τρία τινά, νομίζω, ότι θα συμβαίνουν, ή α) οι συγγραφείς δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα ελληνικά άρθρα και τούτο διότι δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζω, ένας ελληνικός βιβλιογραφικός κατάλογος, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν γρήγορα από το "Index Medicus" την απαραίτητη βιβλιογραφία που χρειάζονται για την τεκμηρίωση, ή β) σκόπιμα δεν μνημονεύουν τις ελληνικές εργασίες, για να φανεί, ίσως, όπως γράφετε, ότι η δική τους δημοσίευση είναι η πρώτη (!) στα ελληνικά, ή γ) γιατί νομίζουν ότι η αναφορά τους σε ελληνικές εργασίες δεν προσδίδει κύρος στην εργασία τους, όπως εκείνη στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
Γι' αυτό θα πρέπει κάποτε να αποκτήσουμε ένα ελληνικό "Index Medicus", ώστε γρήγορα κανείς να βρίσκει τα ελληνικά βιβλιογραφικά δεδομένα, για το θέμα του. Και επιπλέον, νομίζω, πως η Συντακτική Επιτροπή και οι εκπρόσωποι των παιδιατρικών υποειδικοτήτων, που εξ αντικειμένου γνωρίζουν και την ελληνική βιβλιογραφία του τομέα τους, θα πρέπει να απασχοληθούν με το θέμα που θίγετε, το οποίο, μάλιστα, όπως πολύ σωστά σημειώνετε, "είναι "ύβρις" προς την ελληνική παιδιατρική και προς το περιοδικό ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ". Θα πρέπει, ίσως, να αποφασίσουν στο μέλλον να "υποχρεώνουν" τους συγγραφείς να μην αγνοούν τις ελληνικές δημοσιεύσεις, αλλά να τις μνημονεύουν, στοιχείο που θα δείχνει ότι γνωρίζουν και την ελληνική βιβλιογραφία.

Με τιμή
Δημήτριος Καραμπερόπουλος, παιδίατρος


Created by  WebLines  2004