Επικοινωνία Εκτύπωση English

(Επιμέλεια-Πρόλογος)., Υπέρεια, τόμ. 2, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας", (Βελεστίνο 1992),
Δημ. Καραμπερόπουλος - Ευαγ. Κακαβογιάννης
 
Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Αθήνα 1994, (765 σελ.)
 


  Αρχή Σελίδας

 

Created by  WebLines  2004