Επικοινωνία Εκτύπωση English

Βασίλη Κ. Καραμπερόπουλου, Η περιοχή Βελεστίνου στο Αγροτικό Κίνημα
Επιμέλεια-Πρόλογος Δημ. Καραμπερόπουλος
 
Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Αθήνα 2003
(169 σελ.)
 
Επιμέλεια με πρόλογο και προσθήκη των υποσημειώσεων και των φωτογραφιών του βιβλίου «Η περιοχή Βελεστίνου στο Αγροτικό κίνημα», του Βασιλείου Κ. Καραμπερόπουλου. Στην έκδοση αυτή της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα παρουσιάζονται και είκοσι έγγραφα σχετικά με τις απολλοτριώσεις των τσιφλικιών και την παραχώρηση των χωραφιών στους ακτήμονες της περιοχής.
 

Created by  WebLines  2004