Επικοινωνία Εκτύπωση English

Ρήγα Βελεστινλή, Φυσικής απάνθισμα, Βιέννη 1790
Επιμέλεια-Πρόλογος-Ευρετήριο Δημ. Καραμπερόπουλος
 
Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Αθήνα 1991, 1994, 2000   Αρ. σελ. 221
  ISBN 960-86387-2-0
Φωτομηχανική επανέκδοση κατά το 1991 και τρίτη επανέκδοση κατά το 2000, του πρώτου διαφωτιστικού έργου του Ρήγα «Φυσικής Απάνθισμα», Βιέννη 1797, με την προσθήκη ευρετηρίου.

Οι έρευνές μας (βλ. στα άρθρα) έχουν ανακαλύψει για πρώτη φορά ένα πρότυπο, το οποίο ο Ρήγας χρησιμοποίησε για τη συγγραφή μεγάλου μέρους του βιβλίου του. Το πρότυπο αυτό ήταν η Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία, (1751-1780), των Diderot και D' Alambert, από την οποία, όπως έχουμε αποδείξει στις μελέτες μας, ο Ρήγας έπαιρνε αυτούσια τμήματα από λήμματά της, τα οποία μετέφραζε και τα καταχώριζε στα δικά του άρθρα.

Αποδεικνύεται πλέον ότι ο Ρήγας χρησιμοποίησε για το διαφωτιστικό του βιβλίο εναντίον των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών τη σύγχρονη επιστημονική γνώση της εποχής του, την οποία μετέφερε στην απλή γλώσσα για να είναι κατανοητή από τους αναγνώστες του, σύμφωνα με αυτά που διατυπώνει στον πρόλογό του ότι «...δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την κατάστασιν του γένους μου, αλλά και συνδρομήν να επιφέρω επάσχισα όσον το επ' εμοί, απανθίζωντας από τε της Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσης τα ουσιωδέστερα της φυσικής ιστορίας».

Η έρευνά μας επί πλέον συνέβαλε εις το αναθεωρηθεί η διατυπωθείσα μέχρι τότε άποψη για το «Φυσικής απάνθισμα» ως μετρίου επιπέδου βιβλίου από πλευράς επιστημονικής γνώσεως. Ισως η άποψη αυτή στηρίχθηκε μόνο στο «απλούν ύφος» που ο Ρήγας χρησιμοποίησε για να αποδώσει τα επιστημονικά κείμενα, τα οποία δεν ήταν ακόμη γνωστόν ότι τα μετέφραζε από την Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία, δίδοντας στη Φυσική του την εγκυρότητά της.

Στο βιβλίο «Φυσικής απάνθισμα» βρίσκεται η θαυμάσια φράση του Ρήγα:

«Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»


Created by  WebLines  2004