Επικοινωνία Εκτύπωση English

Ρήγα Βελεστινλή, Επαναστατικά, Βιέννη 1797
Επιμέλεια-Πρόλογος-Ευρετήριο Δημ. Καραμπερόπουλος
 
Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα
Αθήνα 1994, 1997, 1998   Αρ. σελ. 97

Το άρθρο σε αρχείο PDF 
  ISBN 960-85396-1-7
Με τίτλο «ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ» αποδώσαμε τα επαναστατικά κείμενα του Ρήγα, τα οποία με τίτλο «Νέα Πολιτική Διοίκησις» είχε παράνομα τυπώσει τον Οκτώβριο του 1797 στο τυπογραφείο των Σιατιστινών αδελφών Πούλιου και τα οποία ήταν αιτία μετά την προδοσία να κατηγορηθεί για συνωμοσία και επανάσταση και να θανατωθεί μαζί με του άλλους Επτά Συντρόφους του. Τα Επαναστατικά περιέχουν την Επαναστατική Προκήρυξη, τα Δίκαια του Ανθρώπου, το Σύνταγμα, τον Θούριο και τον Υμνον Πατριωτικόν.

 

Η πέμπτη επανέκδοση 2005 περιέχει και μία Εισαγωγή για την προσωπικότητα και το έργο του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή, ώστε ο αναγνώστης να γνωρίσει τον δημιουργό του πρωτοπόρου έργου της ελληνικής πολιτικής επιστήμης, τον δημιουργό του πρώτου συντάγματος του Ελληνισμού.

 

Με σκοπό να γίνει ευρύτερα γνωστή η πρωτοπόρα πολιτική σκέψη του Ρήγα η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα έχει μεταφράσει ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ στις Βαλκανικές και ευρωπαϊκές γλώσσες, που κατά σειρά έκδοσης είναι: βουλγαρική, ρουμανική, σερβική, ιταλική, αλβανική, ρωσσική, αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα.


Created by  WebLines  2004