Επικοινωνία Εκτύπωση English

Ουρανία Δ. Μπομπότη, Ρήγας Βελεστινλής ο Επαναστάτης.
Θεατρικό έργο.
Εκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα
Επιμέλεια-Προλογικά Δημ. Καραμπερόπουλος
 
Αθήνα 2006
(65 σ.)
 
  ISBN:
Θεατρικό έργο βασισμένο στις καινούργιες έρευνες σχετικά με το όνομα και την καταγωγή του Ρήγα, καθώς επίσης και με το στρατηγικό σχέδιο της Επανάστασής του για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων του Βαλκανικού χώρου.
Προτάσσεται ένα προλογικό κείμενο σχετικά με τα όσα θεατρικά έργα έχουν γραφεί μέχρι τώρα για τον Ρήγα.
 

Created by  WebLines  2004