Επικοινωνία Εκτύπωση English

 

Η Ελληνική Ιατρική κατά την Μεταβυζαντινή περίοδο της ξενικής κυριαρχίας μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου

Αθηνών (1837)

 Εχουν λεχθεί και γραφεί πολλά για την αρχαία ελληνική ιατρική, τη  Βυζαντινή ιατρική και τη συμβολή τους στην επιστημονική θεμελίωσή της. Αγνωστη όμως έχει μέχρι τώρα παραμείνει η μετέπειτα ελληνική ιατρική κατά την περίοδο της ξενικής κυριαρχίας, Τουρκοκρατίας και Λατινοκρατίας, περίοδο που αποτελεί και την πιο δύσκολη του Ελληνισμού. 

 Ο ιστορικός της Ιατρικής και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος προσκεκλημένος από το καταξιωμένο Φιλολογικό και Θρησκευτικό Σύλλογο "Τρεις Ιεράρχες"  (Δημητριάδος 180, Βόλος), θα μιλήσει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, 7 μ.μ. με θέμα «Η Ελληνική Ιατρική κατά την Μεταβυζαντινή περίοδο της ξενικής κυριαρχίας, (Τουρκοκρατίας-Λατινοκρατίας) μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837)».

 Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχουμε τη μοναδική συμβολή της νεώτερης ελληνικής ιατρικής στην πρόοδο γενικότερα της ιατρικής επιστήμης με την επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού, που έκτοτε και μέχρι σήμερα έχει γενικευτεί στην πρόληψη των ασθενειών. sullogos_3_ierarxai

Ο Φιλολογικός και Θρησκευτικός Σύλλογος «Τρεις Ιεράρχες» διοργανώνει ομιλία με θέμα «Η Ελληνική Ιατρική κατά την Μεταβυζαντινή περίοδο της ξενικής κυριαρχίας, (Τουρκοκρατίας-Λατινοκρατίας) μέχρι την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837)». Ομιλητής θα είναι ο ιστορικός της Ιατρικής και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ. στην έδρα του Συλλόγου (Δημητριάδος 180, Βόλος).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική πρόσκληση, έχουν λεχθεί και γραφεί πολλά για την αρχαία ελληνική ιατρική, τη Βυζαντινή ιατρική και τη συμβολή τους στην επιστημονική θεμελίωσή της. Αγνωστη όμως έχει μέχρι τώρα παραμείνει η μετέπειτα ελληνική ιατρική κατά την περίοδο της ξενικής κυριαρχίας, Τουρκοκρατίας και Λατινοκρατίας, περίοδο που αποτελεί και την πιο δύσκολη του Ελληνισμού. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχουμε τη μοναδική συμβολή της νεώτερης ελληνικής ιατρικής στην πρόοδο γενικότερα της ιατρικής επιστήμης με την επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού, που έκτοτε και μέχρι σήμερα έχει γενικευτεί στην πρόληψη των ασθενειών.


Created by  WebLines  2004