Επικοινωνία Εκτύπωση English

 

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

πρ. Στέλεχος της Χ.Δ.

           

Γιατί δεν συμμετέχω στις εκδηλώσεις για τον Νικόλαο Ψαρουδάκη

Μια οφειλόμενη απάντηση

 

Στις προτάσεις να συμμετέχω στις προσεχείς τιμητικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στην Κρήτη, για τα δεκάχρονα από τον θάνατο του Νικόλαου Ψαρουδάκη, τον ιδρυτή και πρόεδρο του Κινήματος της «Χριστιανικής Δημοκρατίας» (Χ.Δ.) από το 1953 μέχρι το 1989, το έτος της καθαίρεσής του, απάντησα αρχικά αρνητικά.

Ωστόσο, θεωρώ ότι όλες αυτές οι προσεχείς τιμητικές τάχα εκδηλώσεις αποτελούν «οξύμωρες» εκδηλώσεις, διότι διοργανώνονται από εκείνους οι οποίοι τον Νικόλαο Ψαρουδάκη, τον πρόσβαλλαν, τον λοιδόρησαν και τον καθαίρεσαν από το Κίνημα της «Χριστιανικής Δημοκρατίας», χωρίς αιδώ, γνωρίζοντας ίσως την μεγαλοψυχία του και την ανεκτικότητά του, πως δεν θα χρησιμοποιούσε το Καταστατικό του Κινήματος και το κύρος των αγώνων του, παρά το γεγονός ότι του το  είχα συστήσει, για να αντιμετωπίσει την εναντίον του ανίερη επίθεσή τους.

             Θα πρέπει να θεωρείται, με τον πιο ήπιο χαρακτηρισμό, απρέπεια να θέλουν τάχα να τιμήσουν τον Νικόλαο Ψαρουδάκη, αυτοί που πιο πριν τον καθαίρεσαν με φραξιονιστικές μεθόδους, και χωρίς να έχουν δηλώσει μετάνοια για την ανέντιμη τακτική τους, που εφάρμοσαν στην καθαίρεσή του από την προεδρία του Κινήματος.

Γι’ αυτό και έκτοτε δεν μπορούν  να ανορθώσουν το Κίνημα, σε μια εποχή που είναι η πλέον πρόσφορη για την ανάπτυξη, του τόσο κάποτε ελπιδοφόρου για την πατρίδα μας Κινήματος της Χ.Δ.

 

                                                                                    Κηφισιά, 22 Απριλίου 2017

             


Created by  WebLines  2004