Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΒΙΒΛΙΟΥ
Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Κληροδότημα Δαμιανού Κυριαζή, σας προσκαλεί
στην παρουσίαση του βιβλίου
του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου

«Η Ιατρική Ευρωπαϊκή Γνώση
στον Ελληνικό Χώρο, 1745-1821»
,

που αποτελεί την αρχή της Σειράς
"Β ι β λ ι ο θ ή κ η  Ι σ τ ο ρ ί α ς
της  Ι α τ ρ ι κ ή ς".

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Λαϊκής Βιβλιοθήκης,
(Κωνσταντά 137 & Κ. Καρτάλη, Βόλος)

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004, ώρα 8 μ.μ.


Ο Πρόεδρος

Αργύρης Φιλιππίδης
Το βιβλίο παρουσιάζουν
1.
Δημήτριος Παντελοδήμος,
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

2.
Δρ Γιάννης Βαρδούλης,
Ιατρός Χειρουργός

3.
Μαίρη Καρουκανίδου,
Κλασσική Φιλόλογος

Από αριστ. ο Γιάννης Καραθανάσης διάβασε το κείμενο του Δημ. Παντελοδήμου, ο Γιάννης Βαρδούλης, η Μαίρη Καρουκανίδου και ο Δημ. ΚαραμπερόπουλοςCreated by  WebLines  2004