Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Το Χρονικό του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας"
 
Υπέρεια, τόμ. 3, Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας"
Αθήνα 2002
σελ. 27-42
 
 
Εναρξη του Γ' Διεθνούς Συνεδρίου. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής από αριστερά στο βήμα ο πρόεδρος κ. Δ. Καραμπερόπουλος, ο κ. Δ. Κογκούλης, ταμίας και τα μέλη κα Αργ. Ιντζεσίλογλου και Ε Ντόντος.  
 

Created by  WebLines  2004