Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Λέανδρος Βρανούσης (1921-1993)
και η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα
 
 
 

Με τον σημαντικό ιστορικό του Ρήγα Βελεστινλή, τον Λέανδρο Βρανούση, η επικοινωνία μας άρχισε από το καλοκαίρι του 1985, όταν του γνωστοποιήσαμε την απόφασή μας να διοργανώσουμε το Α΄Διεθνές Συνέδριο για τον Ρήγα και τη γενέτειρά του. Τότε αυθόρμητα μας αναφώνησε: «Επιτέλους βρέθηκαν οι άνθρωποι να διοργανώσουν Διεθνές Συνέδριο για τον Ρήγα». Εκφράζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο μια αλήθεια, πως δεν είχε μέχρι εκείνα τα χρόνια διοργανωθεί Συνέδριο για τον Ρήγα Βελεστινλή.

Εκτοτε είχαμε την αμέριστη συμπαράστασή του στη διοργάνωση του Α΄Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη γενέτειρα του Ρήγα τον Μάϊο του 1986. Μάλιστα ο ίδιος είχε συντάξει με χαρά και ικανοποίηση με τα χαρακτηριστικά καλογραμμένα γράμματα του μολυβιού του την πρώτη εγκύκλιο με την αναγγελία της σύγκλησης του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Ρήγα Βελεστινλή.

Για την σημαντική προσφορά του στη μελέτη και ανάδειξη της φυσιογνωμίας του Ρήγα Βελεστινλή και του έργου του, η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα πρέτεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βελεστίνου, της γενέτειρας του Ρήγα, να ανακηρύξουν τον Λέανδρο Βρανούση Επίτιμο Δημότη τους. Πράγματι με συγκίνηση δέχθηκε την απόφαση του Δήμου της γενέτειρας του Ρήγα και θεωρούσε την πιο υψιστη τιμή, από όλες που είχε δεχθεί στη ζωή του.

Ακόμη ο Λέανδρος Βρανούσης συμμετείχε ενεργά και στο Β΄Διεθνές Συνέδριο για τον Ρήγα και τη γενέτειρά τους, που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 1992. Μάλιστα όταν αναγγείλαμε ότι έχουμε την πρόθεση να τυπώσουμε για την ενημέρωση των επισκεπτών τρεις συνοπτικές μελέτες, μία για τις αρχαίες Φερές, την άλλη για τον Ρήγα και την τρίτη για το νεώτερο Βελεστίνο, αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου μας πρόσφερε τη συνοπτική μελέτη του «Ρήγας Βελεστινλής», ώστε να την τυπώσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε για την σύντομη ενημέρωση των επισκεπτών και φίλων.

Είχαμε τακτική επικοινωνία για τα θέματα τα σχετικά με τον Ρήγα, αλλά δυστυχώς στον ογδοο χρόνο της επικοινωνία μας, τον Απρίλιο του 1993, η καρδιά του έπαυσε να λειτουργεί. Η Επιστημονική μας Εταιρεία κατά τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου από το θάνατο του Λέανδρου Βρανούση, το 1994, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων διοργάνωσε Επιστημονικό Μνημόσυνο, στο οποίο γίναμε αννακοινώσεις για τη ζωή και το έργο του. Επί πλέον η Επιστημονική μας Εταιρεία τον τόμο ΥΠΕΡΕΙΑ με τα Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»», Αθήνα 1994, τον αφιέρωσε στον Λέανδρο Βρανούση.

 

Ιούνιος 2008

 

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

Πρόεδρος

Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης

Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

 


Created by  WebLines  2004