Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η "Φωνή του Βελεστίνου" πριν από τριάντα χρόνια.

 
Εφημ. "Η Θεσσαλία" 19 Φεβρουαρίου 2013
 

Πριν από τριάντα χρόνια, τον Φεβρουάριο του 1983, έκανε την εμφάνισή της η τετρασέλιδη εφημερίδα «Φωνή του Βελεστίνου». Την εφημερίδα αυτή εξέδιδε ο Σύλλογος Βελεστινιωτών Αθηνών, ο οποίος είχε δημιουργηθεί μόλις δύο χρόνια πιο πριν, το 1981, σε μια προσπάθεια επικοινωνίας των εκ Βελεστίνου καταγόμενων, που ήταν εγκατεστημένοι στην Αθήνα, και  διατηρούσαν τη φλόγα της γενέθλιας γης. 

Οι Βελεστινιώτες αυτοί από τις αρχές της δεκαετίας του '60 είχαν αρχίσει να μετακινούνται προς την Αθήνα, με το αυξημένο τότε κύμα, που γενικότερα είχε παρουσιαστεί στη χώρα μας, λόγω κυρίως της ισχνής οικονομικής απόδοσης της γεωργικής καλλιέργειας. Επί πλέον ένας άλλος παράγοντας ήταν το γεγονός πως οι απόφοιτοι από το τότε εξατάξιο Γυμνάσιο Βελεστίνου, κατευθύνονταν για σπουδές στις ανώτατες Σχολές και στη σχετική εν συνεχεία επαγγελματική δραστηριότητά τους στην πρωτεύουσα.

Στην ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών τον Μάϊο του  1982  τονίστηκε πως θα καταβληθεί προσπάθεια για μια πολιτιστική συμμετοχή και με την έκδοση μιας ενημερωτικής μηνιαίας εφημερίδας της περιοχής μας. Πράγματι η πρόταση αυτή έλαβε σάρκα και οστά με το πρώτο φύλλο, που είδε το φως της δημοσιότητος τον Φεβρουάριο του 1983 με τίτλο «Φωνή του Βελεστίνου». Εκατέρωθεν του τίτλου τέθηκε η μορφή του Ρήγα και η υπέροχη ρήση του «΄Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Η αρχική συντακτική επιτροπή της αποτελούνταν από τον δικηγόρο Στέργιο Γούση, τον υπάλληλο της Πολιτικής Αεροπορίας Δημήτριο Κογκούλη και τον παιδίατρο Δημήτριο Καραμπερόπουλο.

Στο πρώτο φύλλο τέθηκαν ήδη οι σκοποί της έκδοσης της «Φωνής του Βελεστίνου» με ένα κατατοπιστικό κείμενο με τον τίτλο «Ξεκίνημα» του Στέργιου Γούση, το οποίο άρχιζε ως εξής: «Το σημερινό πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας αποτελεί αφετηρία μιας τολμηρής προσπάθειας του Συλλόγου μας. Μιας προσπάθειας που υπαγορεύεται από την διαπίστωση της ανάγκης να δημιουργηθεί το κατάλληλο βήμα για την τακτική επικοινωνία μας, την προβολή της δραστηριότητάς μας, την εμφάνιση και προώθηση των προβλημάτων και επιτευγμάτων της γενέτειράς μας, τη διεκδίκηση και διασφάλιση των συμφερόντων του Βελεστίνου, την διατήρηση, περιφρούρηση και αξιοποίηση της μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας». Και για την αποφυγή παρεξηγήσεων από αταίριαστα δημοσιεύματα στα φύλλα της, στο κείμενο τονίζονταν μεταξύ των άλλων ότι «πρέπει όμως να περιφρουρήσουμε με συνέπεια το κύρος, την αντικειμενικότητα και προπαντός την ανεξαρτησία της εφημερίδας μας. Κάθε παραγοντισμός πρέπει να αποκλεισθεί. Κάθε προσπάθεια χειραγώγησης, κάθε εκδήλωση ομαδοποίησης κάθε απόπειρα επηρεασμού πρέπει να καταπολεμηθεί. Οι στήλες της πρέπει να ενώνουν και όχι να διαιρούν.».

Στην ύλη της εφημερίδος περιλαμβάνονταν ειδήσεις από τις δραστηριότητες του Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών και των μελών του, καθώς επίσης πολλές ειδήσεις από το Βελεστίνο και την γύρω περιοχή του. Παράλληλα δημοσιεύονταν και ιστορικά στοιχεία για τον Ρήγα, το νεώτερο Βελεστίνο και τις αρχαιότητες των  Φερών.

Τα δύο πρώτα χρόνια η «Φωνή του Βελεστίνου» εκδίδονταν σχεδόν κάθε μήνα με τη φροντίδα του τότε προέδρου του Συλλόγου και εκδότη Σταύρου Καραμπερόπουλου, αλλά στη συνέχεια αραίωσε στην ανά δίμηνο σχεδόν έκδοσή της. Τον πρώτο καιρό τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώνονταν τότε για την διεκπεραίωση των τυπωμένων φύλλων, διπλώνανε, και επικολλούσανε τις σχετικές διευθύνσεις των παραληπτών, ώστε να κατατεθούν στο Ταχυδρομείο για τη σχετική διανομή τους.

Η ανταπόκριση από την έκδοση της «Φωνής του Βελεστίνου» ήταν   ενθαρρυντική με ευμενή σχόλια από τους συμπατριώτες, όπως διαπιστώνονταν τόσο κατά την προσωπική επικοινωνία τους, όσο και από σχετικές επιστολές, που ενδεικτικά δημοσιεύονταν, όπως του Δημάρχου Βελεστίνου Βασίλη Καραμπερόπουλου, του Γυμνασιάρχη Βελεστίνου Αθανάσιου Καρναβού, του Γεωργίου Παλληκάρη.

Η εφημερίδα εκδόθηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 1997, συμπληρώνοντας δεκατέσσερα χρόνια διάρκειας. Το τελευταίο φύλλο είχε αριθμό 73, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο εκδίδονταν σχεδόν ανά δίμηνο. Ιδιαίτερα πολυσέλιδο και έγχρωμο ήταν το φύλλο αρ. 56, το αφιερωμένο στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», που διοργανώθηκε με επιτυχία στο Βελεστίνο τον Οκτώβριο του 1992.

Μετά την παύση της έκδοσης της εφημερίδος «Φωνή του Βελεστίνου», δημιουργήθηκαν λίγα σώματα με όλα τα φύλλα και αυτά προσφέρθηκαν σε ορισμένες Βιβλιοθήκες του Βόλου και της Αθήνας, ώστε να έχει κανείς τη δυνατότητα να τα βρει, να φυλλομετρήσει όλα τα φύλλα, που εκδόθηκαν από το 1983 και να εξετάσει το περιεχόμενό τους και να αντλήσει πληροφορίες για το παρελθόν

Ο τίτλος του πρώτου φύλλου της «Φωνής του Βελεστίνου», Φεβρουάριος 1983


Created by  WebLines  2004