Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα-«Ωκυτοκίνη» και όχι «Οκυτοκίνη»
 
Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση
τόμ. 17 (2), 2005, σελ. 154
 
 

Προς αξιότιμο Διευθυντή Σύνταξης περιοδικού

Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση,

Καθηγητή κ. Γ. Κρεατσά

Αρεταίειο Νοσοκομείο

Βασ. Σοφίας 76, 11528 Αθήνα

 

Θέμα-«Ωκυτοκίνη» και όχι «Οκυτοκίνη»

Κύριε Διευθυντά,

 

Στο περιοδικό Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση, τόμ. 17, τεύχ. 1, 2005, σελ. 48-61, δημοσιεύθηκε η μελέτη των Α. Σουρούβαλη και συν. «Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των ανταγωνιστών της οκυτοκίνης στον πρόωρο τοκετό» (η υπογράμμιση δική μου), στην οποία αναγράφεται ο όρος «οκυτοκίνη» αντί του σωστού «ωκυτοκίνη».

Ισως εκ παραδρομής οι συγγραφείς ανέγραψαν το «ωκυτοκίνη» με όμικρον μεταφέροντας τον αγγλικό όρο «oxytocin», ο οποίος όμως, ας επισημανθεί, διατηρεί το ύψιλον της ελληνικής λέξεως από την οποία δημιουργήθηκε.

Επισημαίνεται ότι από την ομηρική λέξη «ωκύς», που σημαίνει γρήγορος, ταχύς, «πόδας ωκύς Αχιλλεύς», Ομήρου, Ιλιάς, Α 58, προέρχεται και το «ωκυτόκιον» φάρμακο, που προκαλεί ταχύ, γρήγορο τοκετό. Ο όρος «ωκυτόκιος» και «ωκυτόκιον φάρμακον» μνημονεύεται στην Ιπποκρατική Συλλογή, Γυναικείων Πρώτον 77, «ωκυτόκιον, δικτάμου όσον δύο οβολούς...», στον Θεόφραστο, Περί φυτών Ιστορίας, 9, 9, 3 «του δε κυκλαμίνου ...αγαθήν δε ρίζαν και ωκυτόκιοι περίαπτον...», και στον Διοσκουρίδη, Περί ύλης ιατρικής, IV, 14, «περικλύμενον... έστι δε και ωκυτόκιος».

Επίσης τονίζεται ότι στον τόμο Βιοϊατρική Ορολογία, Ιατροτέκ, Αθήναι 1991, σελ. 351, αναγράφονται με «ω» οι όροι «ωκυτοκικά», «ωκυτοκινάση» και «ωκυτοκίνη» για τους αντίστοιχους ξενόγλωσσους όρους «oxytocics, oxytocinase, oxytocin», οι οποίοι ως γνωστόν προήρθαν από τους ελληνικούς όρους και οι οποίοι εν τούτοις διατηρούν το ύψιλον.

Ας επισημανθεί ότι οι ελληνικοί ιατρικοί όροι δείχνουν το σημαινόμενο, όπως μάλιστα χαρακτηριστικά γράφει και ο Γαληνός: «΄Ορος εστί λόγος δηλών ποίον εστιν εκείνο καθ' ού εστιν ο λόγος» ή «όρος εστί λόγος το είναι δηλών», G.C.Kuehn, Γαληνού Απαντα, Λειψία, 1830, τόμ. 19, σελ. 348.

Τέλος παρακαλώ όπως μελλοντικά γίνεται η σχετική διόρθωση των όρων στα παρουσιαζόμενα άρθρα με λανθασμένη αναγραφή τους.

 

Με τιμή

 

Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Παιδίατρος

Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής

--------------------------------

 

 

Ο ιατρός κ. Αγαθοκλής Σουρούβαλης, Ευξείνου Πόντου 24, 661 00 Δράμα, στον οποίο κοινοποιήθηκε η επιστολή, με φαξ στις 3-6-2005 απάντησε:

 

 

Δράμα 3-6-2005

 

Προς τον

Κο Δημήτριο Καραμπερόπουλο

Παιδίατρο

Διδάκτορα Ιστορίας της Ιατρικής

Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ERRATUM

 

Αγαπητέ Συνάδελφε,

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να μου αποστείλετε τις ορθές και επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις σας σχετικά με την ορθογραφία της λέξης «ωκυκίνη».

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Αγαθοκλής Ι. Σουρούβαλης.


Created by  WebLines  2004