Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ολοκλήρωση της Ελληνικής Βιβλιογραφίας Ιστορίας της Ιατρικής
1750-2000. Κατανομή των 7068 λημμάτων της.

 
 
35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 5 Μαϊου 2009
 

Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Παιδιατρικής, Αθήνα

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να γίνει παρουσίαση των ολοκληρωμένων αποτελεσμάτων της έρευνας για την σύνταξη της Ελληνικής Βιβλιογραφίας Ιστορίας της Ιατρικής περιόδου 1750-2000, που πρόκειται να τυπωθεί.
Υλικό. Πραγματοποιήθηκε αποδελτίωση βιβλίων και περιοδικών στις Βιβλιοθήκες και συγκεντρώθηκαν συνολικά 7068 τίτλοι με θέμα την Ιστορία της Ιατρικής στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα από ΄Ελληνες συγγραφείς.
Αποτελέσματα. Τα 7.068 λήμματα κατανέμονται ανά πεντηκονταετία ως ακολούθως: 1750-1800 (12), 1801-1850 (62), 1851-1900 (464), 1901-1950 (1726) και 1951-2000 (4804). Ιδιαίτερα ο αριθμός τους από 1901-2000 ανά δεκαετία είναι: 304, 163, 313, 573, 373, 558, 633, 763, 1121, 1729. Παρατηρείται προοδευτική αύξηση του αριθμού των εργασιών στην Ιστορία της Ιατρικής, εκτός βέβαια των δεκαετιών με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της χώρας, (τους πολέμους τη δεκαετία 1911-1920 και τη δεκαετία 1941-1950). Εντυπωσιακά αυξάνεται ο αριθμός των λημμάτων κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες 1981-2000, που συγκεντρώνουν το 40% των λημμάτων της Βιβλιογραφίας.
Διατριβές με θέμα την Ιστορία της Ιατρικής έχουν καταγραφεί συνολικά 128. Ανά πεντηκονταετία οι διατριβές κατανέμονται: 3, 3, 5, 11, 106. Ενδιαφέρον έχει να επισημανθεί ότι 68 διδακτορικές διατριβές δηλ. το 53% υποστηρίχθηκαν στις δύο δεκαετίες 1981-2000.
Ένα σημαντικό επίσης εύρημα είναι ότι το 85% των λημμάτων της Ελληνικής Βιβλιογραφίας Ιστορίας της Ιατρικής είναι άρθρα σε περιοδικά κυρίως ιατρικά, αλλά και ιστορικά, φιλολογικά κ.ά., στοιχείο που δείχνει την σημαντική βοήθεια που θα προσφέρει η Βιβλιογραφία στους συγγραφείς και μελετητές.
Συμπέρασμα: Η ολοκλήρωση της έρευνας για την σύνταξη της Ελληνικής Βιβλιογραφίας Ιστορίας της Ιατρικής περιόδου 1750-200 έδωσε συνολικά 7.068 τίτλους. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι. καταγράφεται το 40% των λημμάτων και αποδίδεται στη διδασκαλία της Ιστορίας της Ιατρικής στις περισσότερες Ιατρικές Σχολές της χώρας, στις συνεδρίες Ιστορίας της Ιατρικής στα Ετήσια Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια καθώς και στα Συνέδρια Ιστορίας της Ιατρικής.


Created by  WebLines  2004