Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Ιατρικές γνώσεις του Ρήγα Βελεστινλή
στο έργο του "Φυσικής απάνθισμα"».
 
Υπέρεια, τόμ. 1, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας"
(Βελεστίνο 1986), Αθήνα 1990
σελ. 457-499 και σε ανάτυπο.
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
 
  Με τη μελέτη παρουσιάζονται οι ιατρικές γνώσεις του Ρήγα Βελεστινλή, που καταχωρίζονται στο βιβλίο του "Φυσικής απάνθισμα", Βιέννη 1790, κυρίως στο ΚΔ΄ Κεφ. «Περί ανθρώπου ζώων και ετέρων τινών», το οποίο και φωτομηχανικά παρατίθεται. Γίνεται αναφορά στο σχηματισμό και ανάπτυξη του εμβρύου με τις δύο επικρατούσες τότε αντιλήψεις του προσχηματισμού και της επιγενέσεως. Επίσης, στον τοκετό και τις επιπλοκές του, σε μερικές εκδηλώσεις του νεογεννήτου και του ρυθμού αυξήσεως του ανθρωπίνου οργανισμού και στη γέννηση τεράτων. Καταφέρεται στις δοξασίες πως τάχα τα επταμηνιάτικα νεογνά ζούν ενώ τα οκταμηνιάτικα αποθνήσκουν, τονίζοντας πως είναι «απάτη και πλάνη του κοινού λαού».
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράθεση της κυκλοφορίας του αίματος, που, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα σχετική έρευνα, αποτελεί την πρώτη καταγραφή της κυκλοφορίας του αίματος σε ελληνικό έντυπο βιβλίο. Επίσης, αναφέρεται στην άδηλο διαπνοή και στην κατασκευή του φωσφόρου από τα ούρα. Μάλιστα, μεταγενέστερες μελέτες μας έχουν δείξει ότι ο Ρήγας τις ιατρικές αυτές γνώσεις του βιβλίου "Φυσικής απάνθισμα" τις μεταφέρει από την Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία των Diderot και D' Alambert.

Created by  WebLines  2004