Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Η επιστημονική γνώση στο "Φυσικής απάνθισμα" του Ρήγα»
 
περιοδ. Ιστορικά εφ. Ελευθεροτυπία
23-12-1999
σελ. 18-22
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
 
  Συμπέρασμα Η επιστημονική γνώση της Γαλλικής Εγκυκλοπαιδείας των Diderot και D' Alembert εκτός από τον ρόλο που διαδραμάτισε στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, αποδεικνύεται πλέον με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ότι αποτέλεσε ένα πρότυπο για το "Φυσικής απάνθισμα" του Ρήγα Βελεστινλή, μεταφέροντας έτσι την επιστημονική της γνώση στον ελληνικό χώρο με την αντίστοιχη επίδρασή της. Μία ακόμη απόδειξη για τη σύνδεση της προεπαναστατικής ελληνικής σκέψης με το Γαλλικό Διαφωτισμό.

Created by  WebLines  2004