Επικοινωνία Εκτύπωση English

DIM. KARABEROPOULOS
«Le Florilege de Physique (Φυσικής απάνθισμα) de Rhigas Velestinlis et l' Encyclopedie.
Premiere identification d' un modele».
 
Bulletin de Liaison, no 12, Centre D' Etudes Balkaniques INALCO
Paris, Decembre 1994
σελ. 129-139 και σε ανάτυπο
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
 
  Στο ανωτέρω Γαλλικό ιστορικό περιοδικό παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το πρότυπο των ιατρικών θεμάτων περί κυκλοφορίας του αίματος και παρασκευής του φωσφόρου από τα ούρα του βιβλίου "Φυσικής απάνθισμα" του Ρήγα. Επίσης, αποτελεί η εργασία αυτή την πρώτη δημοσιοποίηση για μιά πηγή από όπου ο Ρήγας πήρε τα κείμενά του για τη συγγραφή του βιβλίου του "Φυσικής απάνθισμα", που αποδείχθηκε ότι ήταν η Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία και επί πλέον παρατίθενται παράλληλα τα κείμενα., δείχνοντας έτσι την ταυτότητα τους.
 

Created by  WebLines  2004