Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έλεγχος Αποτελεσματικότητας Φαρμάκου από τον Γαληνό
 
Σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Οικονομοπούλου
Περιοδικό Ελληνική Ιατρική
Θεσσαλονίκη
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
 
 
Παρουσιάζουμε τον έλεγχο φαρμάκου, που χρησιμοποίησε ο Γαληνός (2ος αι. μ.Χ.) για να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα της φημισμένης "θηριακής", η οποία χορηγούνταν ως αντίδοτο φάρμακο στα δηλητηριώδη δήγματα των ζώων, στα δηλητήρια φάρμακα και σε σοβαρές παθήσεις .

Η "θηριακή" ήταν φάρμακο σύνθετο από πολλές ουσίες και δίδονταν ως αντίδοτο στα δήγματα δηλητηριωδών ζώων, ερπετών, φιδιών, τα αποκαλούμενα "θηρία", εξ ού και η ονομασία του φαρμάκου αυτού. H αρχική της σύνθεση έγινε από τον Μιθριδάτη, βασιλέα του Πόντου (1ος αι. π.Χ.), για τον οποίο ο Γαληνός σημειώνει ότι καθημερινώς ελάμβανε την θηριακή, για να προφυλαχθεί από θανάσιμο δηλητηρίαση, εξ ού και ο όρος "μιθριδατισμός". Οταν όμως ο Μιθριδάτης ήπιε διπλάσια θανάσιμη ποσότητα, για να μην πέσει στα χέρια των Ρωμαίων, δεν ήρθε το ποθούμενο αποτέλεσμα, δεν απέθανε, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε το ξίφος του.

Σχετικό έργο περί θηριακής, όπως μας πληροφορεί ο Γαληνός, είχε γράψει ο ιατρός Ανδρόμαχος "εντελώς πεπαιδευμένου την τέχνην, μη μόνον τη πείρα των έργων, αλλά και τοις λόγοις" και ο οποίος είχε τιμηθεί από τον Νέρωνα με τον τίτλο του "αρχιάτρου". Ο Ανδρόμαχος κατάγονταν από την Κρήτη, της οποίας τα πολλά βότανα του έδωσε τη δυνατότητα "εις τι φάρμακον αγαθόν τοις ανθρώποις ενεγκείν". Για τα βότανα της Κρήτης σημειώνει ο Γαληνός ότι "βοτανικοί άνδρες" που ήταν στην υπηρεσία του Καίσαρος τα συνέλεγαν, τα τοποθετούσαν σε "αγγεία τα πλεκτά καλούμενα", διότι από λυγαριά ήταν πλεγμένα, και τα έστελναν όχι μόνο στη Ρώμη, αλλά και σε άλλα έθνη.

Το φάρμακο που συνέθεσε ο Ανδρόμαχος το ονόμασε "γαλήνη", αλλά επειδή περιείχε και σάρκες εχιδνών την αποκάλεσαν "θηριακή" , γι' αυτό και ο Γαληνός γράφει ότι "προς τα των εχιδνών δήγματα καλλίων εισίν η θηριακή της Μιθριδατείου ονομαζομένης" .

Ενδεικτικά μνημονεύουμε για την "θηριακή" δύο περιστατικά από τον Γαληνό. Στο "Περί πεπονθότων τόπων βιβλίον Ε" αναφέρει ότι ο ίκτερος συμβαίνει και χωρίς να υπάρχει βλάβη στο ήπαρ, αλλά "κατά τινα διαφθοράν αλλόκοτον, οποία και θηρίων δακνόντων γίγνεται", δηλαδή μετά από δήγματα όφεων και χωρίς κρίση του ήπατος επισυμβαίνει "χολής ωχράς ανάχυσις εις το δέρμα", δηλαδή έχουμε τον ίκτερο εξ αιμολύσεως. Και αναφέρει περίπτωση κάποιου, που η εργασία του ήταν "εχίδνας θηρεύειν" και ο οποίος αφού είχε δεχθεί δήγμα οχιάς, παρουσίασε ίκτερο σοβαρό, μέχρι και "πρασοειδή" έκανε τη χροιά του σώματός του. Ο Γαληνός αφού τον εξέτασε του έδωσε να πιεί τη θηριακή με αποτέλεσμα την γρήγορη βελτίωση του, "τάχιστα την κατά φύσιν ανεκτήσατο χροιάν". Επίσης ο Γαληνός , παραθέτοντας και τη σύστασή της θηριακής, γράφει ότι ο Γάλλος ερχόμενος από την Αραβία έδωκε την "θηριακή" στον Καίσαρα, με αποτέλεσμα να σωθούν πολλοί από τους στρατιώτες του, οι οποίοι είχαν πληγωθεί από τα δήγματα σκορπιών, φαλαγγίων (δηλητηριώδεις αράχνες) και άλλων ερπετών.

Ο Γαληνός, όπως γνωρίζουμε, συνήθιζε να διενεργεί πειράματα για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την πραγματικότητα εκείνων που υποστήριζε, όπως για παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση του πειράματός του για να αποδείξη τη λειτουργία της κυστεουρητηρικής συμβολής. Ακολούθησε την ίδια τακτική της πειραματικής απόδειξης, "το κρίναι το φάρμακον θέλοντες", για να εξακριβώσει την θεραπευτική δράση του φαρμάκου, το οποίο θεωρούνταν ότι προστάτευε τους ανθρώπους από τα δήγματα των όφεων. Μάλιστα σημειώνει ότι μέχρι τότε δεν είχε ιστορηθεί περίπτωση ανθρώπου που να έχει πιεί την αντίδοτο θηριακή και να έχει πεθάνει από δήγματα όφεων, "ούτε γαρ τις δηχθείς ποτε υπό των αναιρείν ειωθότων θηρίων ευθύς πιών την αντίδοτον αποθανών ιστόρηται". Όμως επειδή δεν ήταν δυνατόν σε ανθρώπους να εφαρμόσει τη δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου "θηριακή" έναντι των δηγμάτων όφεων, την εφάρμοσε σε ζώα.

Συγκεκριμένα ο Γαληνός γράφει ότι πήρε "αλεκτρύονες", κοκόρια, χωρίς να αναγράψει τον αριθμό τους, και αφού σε μερικά εξ αυτών έδωσε την θηριακή ενώ σε άλλα όχι, τα έφερε κοντά σε φίδια. Παρατήρησε ότι εκείνα στα οποία δεν τους είχε δοθεί να πιούν τη θηριακή αμέσως απεβίωσαν, "τα μεν ευθείας αποθνήσκει τα μη πιόντα", ενώ τα άλλα, πού είχαν πιεί, άντεξαν και ήταν ισχυρά μετά το δάγκωμα των φιδιών, "όσα δε πέπωκεν, ισχύει και μετά το δήγμα την ζωήν έχει".
Ο Γαληνός προσθέτει ακόμη ότι η δοκιμασία, την οποία εφήρμοσε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις που θέλει κανείς να εξακριβώσει αν το φάρμακο "θηριακή" έχει νοθευτεί, "δοκιμάζειν δ' ενίοτε χρη το φάρμακον, ει μη εστι δεδολωμένον", διότι τότε ήταν εύκολη η νοθεία των φαρμάκων που κατασκεύαζαν κυρίως με βότανα.

Παραθέτουμε το κείμενο του Γαληνού για να έχει και ο αναγνώστης ιδία αντίληψη για τα γραφόμενά του:"..το κρίναι το φάρμακον (θηριακή) θέλοντες, ει τούθ' όπερ επαγγέλεται, και δραν δύναται…ημείς μεν επ' ανθρώπων την κρίσιν αυτού ποιείσθαι μη δυνάμενοι, επί τινων άλλων ζώων το αυτό δρώντες, την αληθή του φαρμάκου κρίσιν ευρίσκειν πειρώμεθα. Αλεκτρυόνας γαρ λαβόντες, τους μη όσοι γε τινες οικοδίαιτοί τε εισίν, και ημίν ομορόφιοι, άγριοι δε μάλλον τυγχάνουσιν όντες, και ξηρότερον κεκραμένοι το σώμα, ούτως αυτοίς προβάλλομεν τα θηρία, και τα μεν ευθείας αποθνήσκει τα μη πιόντα, όσα δε πέπωκεν, ισχύει και μετά το δήγμα την ζωήν έχει. Δοκιμάζειν δ' ενίοτε χρη το φάρμακον, ει μη εστι δεδολωμένον".

Συμπέρασμα: Ο Γαληνός για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα ενός φημισμένου φαρμάκου αντιδότου των δηλητηριωδών δηγμάτων, της θηριακής, διενεργεί μία απλή πειραματική δοκιμασία σε ζώα, τα αποτελέσματα της οποίας του επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.


Κλειδιά: Γαληνός, θηριακή, έλεγχος φαρμάκου

Περίληψη

Παρουσιάζεται o διενεργηθείς σε πειραματόζωα έλεγχος της αποτελεσματικότητος ενός αντιδότου φαρμάκου στα δηλητηριώδη δήγματα ζώων, της "θηριακής", την οποία o Γαληνός (2ος αι. μ.Χ.) περιγράφει στο έργο του "Προς Πίσωνα περί της θηριακής βιβλίον, κεφ. ¨β΄". Μετά από δάγκωμα φιδιών επέζησαν μόνο εκείνα τα πειραματόζωα, στα οποία είχε εκ των προτέρων δοθεί το φάρμακο, ενώ απεβίωσαν αμέσως εκείνα στα οποία το φάρμακο δεν τους είχε δοθεί.

D. Karaberopoulos, A. Oeconomopoulou

Key words: Gelen, Theriaca, drug control

Summary

It is presented the experimental approval of the results of one antidote to the experimental animals after poisoning bite. This experiment was announced by Galen (2th century A.C) in his work "Προς Πίσωνα Περί της θηριακής βιβλίον, (Ad Pisonem de theriaca liber)". After snake's biting the experimental animals had only lived to which the drug had given before biting, whereas the others animals immediately died.

Ο όρος "αντίδοτος" χρησιμοποιούνταν, όπως γράφει ο Γαληνός, για τα φάρμακα που λαμβάνονταν εσωτερικώς για τη θεραπεία των παθών, "Τα ιωμένας τα πάθη δυνάμεις ουκ έξωθεν επιτιθεμένας, αλλ' είσω του σώματος λαμβανομένας αντιδότους ονομάζουσιν οι ιατροί", Γαληνού, Περί αντιδότων, Βιβλίον Α΄ , κεφ. α΄, G.C.Kuhn, Γαληνού, Opera Omnia, τόμ.XIV, Λειψία 1827, , σελ. 1. Παρόμοια και στο Βιβλίον Β΄, κεφ. στ΄, σελ. 135.

΄Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Γαληνός ότι "Ου γαρ μόνον προς τα των θηρίων δήγματα και τα δηλητήρια φάρμακα βοηθείν η αντίδοτος (θηριακή) πέφυκεν, αλλά και προς τα μέγιστα των άλλων παθών αλεξητήριον φάρμακον εκ της εν πείρα χρήσεως υφ΄ υμών ούσα ευρέθη", Γαληνού, "Προς Πίσωνα περί της θηριακής βιβλίον", G.C.Kuhn, Γαληνού, Opera Omnia, τόμ.XIV, Λειψία 1827, σελ. 270.

Η "θηριακή", (theriaca), θεωρούνταν πανάκεια στα δήγματα των αγρίων ζώων και αναγράφονταν σε όλες τις Φαρμακοποιϊες, μέχρι μάλιστα τη Γαλλική Φαρμακοποιϊα του 1884. Βλ. Εμμ. Εμμανουήλ, Η θηριακή, Εν Αθήναις 1938, Κ. Γ. Μακρή, "Θηριακή", λήμμα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 12, Αθήνα 1930. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι στην Ελληνική Φαρμακοποιϊα του Γεωργίου Φωτεινού, Σμύρνη 1835, σελ. 280-282, αναγράφεται η "Θηριακή Ανδρομάχου" με πενήντα τρία συστατικά, χωρίς όμως σάρκες εχίδνης, ενώ στο βιβλίο Ερμής ο Κερδώος, Βενετία 1815, ανατύπωση από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ιδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989, τόμ. Α΄, σελ. 210, τονίζεται ότι "Η καλητέρα Θηριακή κατασκευάζεται εις την Βενετίαν και διαδίδεται εις την Οικουμένην εις μικράς θήκας από πέταλλα κασσιτερωμένου σιδήρου". Και παλαιότερα στο βιβλίο του καθηγητού Σαμουήλ Ράτζ, που μετέφρασε ο Γεώργιος Ζαβίρας, Ιατρικαί παραινέσεις, Βιέννη 1787, σελ. 199-200, συναντούμε τη "θηριακή" σε δύο συνταγές, αρ. 143 και 146. Επίσης στο βιβλίο του Ιταλού καθηγητού Giov. Santorini, που μετέφρασε ο Αντώνιος Στρατηγός, Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί πυρετών, Βενετία 1745, σελ. 32 και 69, μνημονεύεται η "θηριακή", όπως και από τον Νικόλαο Ιερόπαιδα εξ Αγράφων, (17ος αι.), στο χειρόγραφό του, Εκδόσεις εις αρχάριον ιατρόν, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα 1997, με πρόλογο Γ. Ν. Αντωνακόπουλου και Εισαγωγή-΄Εκδοση Αγ. Τσελίκα και Γιάννη Ηλιούδη. Ακόμη η θηριακή αναφέρεται πολλές φορές στο βιβλίο του Σταύρου Μουλαϊμη, Αντιδοτάριον περί των ιοβόλων δηγμάτων, Βενετία 1724. Τέλος αναφέρουμε ότι και η Γαλλική Εγκυκλοπαιδεία των Diderot και D' Alambert, Παρίσι 1751 ο πρώτος τόμος, αφιερώνει μία σελίδα για τη θηριακή αναγράφοντας μάλιστα και τη σύνθεσή της.

"Ταύτη ο βασιλεύς Μιθριδάτης αεί εχρήτο προφυλακής χάριν θανασίμου. Ηνίκα γουν υπό Ρωμαίων εάλω, δις πιών θανάσιμον, και μη δυνηθείς αποθανείν, ξίφει εαυτόν διεχρήσατο", G.C.Kuhn, Γαληνού, Opera Omnia, τόμ.XIV, Περί αντιδότων, σελ. 154.

Γαληνού, "Προς Πίσωνα περί της θηριακής βιβλίον", G.C.Kuhn, Γαληνού, Opera Omnia, τόμ.XIV, Λειψία 1827, σελ. 210-211, ενώ στις σελ. 259-260 αναγράφει τα συστατικά της "θηριακής" του Ανδρομάχου, παραθέτοντας και τροποποιήσεις από μερικούς άλλους όπως του Ξενοκράτη, Δαμοκράτη, των αρχιάτρων Μάγνου και Δημητρίου.

G.C.Kuhn, Γαληνού, Opera Omnia, τόμ.XIV, Περί αντιδότων, σελ. 9.

"Ωνομάσθη δε παρ' Ανδρομάχου γαλήνη. Οι μετ' αυτόν δε παραλαβόντες, οίον Κρίτων και οι κατ' αυτόν, δια το έχειν αυτήν της σαρκός των εχιδνών, ωνόμασαν αυτήν θηριακήν", Γαληνού, Περί θηριακής προς Παμφιλιανόν, G. C. Kuhn, τόμ. 14, σελ. 307-308.

Γαληνού, Περί αντιδότων Βιβλίον Α, G. C. Kuhn, Γαληνού Απαντα, τόμ. 14, σελ. 3.

G. C. Kuhn, Γαληνού άπαντα, τόμ. 8, σελ. 355, "οράται δε και χωρίς κρίσεως εκχολούμενον ενίοτε το αίμα κατά τινα διαφθοράν αλλόκοτον, η οποία και θηρίων δακνόντων γίγνεται. Δηχθείς γούν τις των αυτοκρατορικών οικετών, οιε έργον εστίν εχίδνας θηρεύειν, άχρι μεν τινος χρόνου των συνθηκών εαυτώ φαρμάκων έπινέν τι, μεταβαλλούσης δ' αυτώ της χροιάς όλης, ως γνέσεσθαι πρασοειδή, προσελθών ημίν έκαστά τε διηγήσατο, και πίνων της θηριακής αντιδότου τάχιστα την κατά φύσιν ανεκτήσατο χροιάν".

Γαληνού, "Περί αντιδότων, Βιβλίον Β΄",G.C. Kuhn, Γαληνού Απαντα, τόμ. 14, σελ. 189.

Ενδεικτικά βλ. Γαληνού, Περί δυνάμεων φυσικών, G. C. Kuhn, Γαληνού, Opera Omnia, τόμ. ΙΙ, Λειψία 1821, σελ. 36-38, 155, 157, 175. Πρβλ. Δημ. Καραμπερόπουλου, "Η κυστεοουρητηρική συμβολή: πρώτη αναφορά από τον Γαληνό", Δελτ Α΄ Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών, τόμ. 50, 2003, σελ. 180-182.

Γαληνού, "Προς Πίσωνα περί της θηριακής βιβλίον", G.C.Kuhn, Γαληνού, Opera Omnia, τόμ.XIV, σελ. 215.


Created by  WebLines  2004