Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Η διδασκαλία περί δαμαλισμού σε ελληνικό βιβλίο του 1805».
 
36ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 1998
Τόμος Περιλήψεων, αρ. 308, σελ.162
 
  Με την ανακοίνωση παρουσιάζεται η νέα μέθοδος εμβολιασμού, που είχε εφευρεθεί και ανακοινωθεί το 1798, για την προστασία από την ευλογιά και δημοσιευόταν ανώνυμα σε έντυπο ελληνικό βιβλίο, το 1805, με τον τίτλο, «Διδασκαλία παραινετική περί της χρήσεως της δαμαλίδος... και η κατ΄ αυτήν διατριβή του εξοχωτάτου ιατροφιλοσόφου κυρίου Λουδοβίκου Καρένου, τύποις εκδίδοται προς κοινήν ωφέλειαν..., Εν Βιέννη 1805». Με το βιβλίο αυτό διαπιστώνεται ότι πολύ γρήγορα, σε επτά χρόνια, περνά στον ελληνικό χώρο με έντυπο ελληνικό βιβλίο η νέα μέθοδος προστασίας από την ευλογιά.

  Στο πρώτο μέρος, ο συγγραφέας αναφέρει τη μέχρι τότε δοκιμασθείσα, με μικρά αποτελέσματα, μέθοδο του ευλογιασμού, με υγρό από φλύκταινες της ευλογιάς, που αντικαθίσταται τώρα από την παρουσιασθείσα στην Αγγλία από τον Ed. Jenner, (1749-1823) μέθοδο εμβολιασμού με υγρό από τις φλύκταινες των αγελάδων, στην εργασία του «An inquiry into causes and effects of the variolae vaccine», 1798. Τονίζεται ότι η νέα μέθοδος του εμβολιασμού θα πρέπει να εφαρμοσθεί και στα παιδιά του ελληνικού χώρου για να προστατευθούν από την ευλογιά, η οποία εξαφάνιζε, όπως σημειώνεται «το εκτημόριον του ανθρωπίνου γένους», δηλ. περίπου 17%. Μνημονεύονται οι χώρες όπου με τη συμμετοχή της πολιτείας και των διασήμων ιατρών της εποχής εφαρμόζεται συστηματικά ο εμβολιασμός. Στον ελληνικό χώρο ήδη είχε αρχίσει να εφαρμόζεται από το 1800.

  Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύεται η εργασία του Lud. Careno (1761-1818), σχετικά με την αποτελεσματικότητα της νέας μεθόδου. Μάλιστα, για ενίσχυση των επιχειρημάτων δημοσιεύεται και στατιστικός πίνακας θανάτων παιδιών από την ευλογιά στην Βιέννη, από το 1790 έως το 1803, όπου δείχνεται η εντυπωσιακή πτώση του αριθμού θανάτων από ευλογιά μετά το 1800, που άρχισε η εφαρμογή του νέου εμβολίου.


Created by  WebLines  2004