Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Η αποδοχή της Ευρωπαϊκής ιατρικής επιστήμης
μέσω των ελληνικών βιβλίων της προεπαναστατικής περιόδου».
 
Τόμος Πρακτικών Η επιστημονική σκέψη στον ελληνικό χώρο 18ος-19ος αι,
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε
Αθήνα 1998
σελ. 331-346
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
 
  Η ευρωπαϊκή ιατρική γνώση καθίσταται γνωστή στον ελληνικό χώρο κατά την προεπαναστατική περίοδο και με τα εκδιδόμενα τότε έντυπα ιατρικά βιβλία, τα οποία κατέχουν το 15% των βιβλίων των φυσικών-θετικών επιστημών της ανωτέρω εποχής. Τα περισσότερα ιατρικά βιβλία τυπώθηκαν κυρίως στη Βιέννη, τη Βενετία, την Αλλη και το Παρίσι. Λίγα εκδόθηκαν στην Πέστη, την Κωνσταντινούπολη, τη Λειψία, την Κέρκυρα και το Ιάσιο. ΄Αξιον παρατηρήσεως είναι το γεγονός ότι κατά τις δύο προεπαναστατικές δεκαετίες εκδόθηκαν τόσα ιατρικά βιβλία όσα και κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνος. Επί πλέον, όπως έχει δείξει η έρευνά μας, η ευρωπαϊκή ιατρική γνώση "κυκλοφορούσε" στον ελληνικό χώρο με την έκδοση των ιατρικών βιβλίων κατά μέσο όρο μετά από 6.5 χρόνια από την αντίστοιχη έκδοση των ευρωπαϊκών ιατρικών βιβλίων.
  Τρία απο τα ελληνικά ιατρικά βιβλία είχαν κατατεθεί ως διδακτορικές διατριβές - δύο κατά το δεϋτερο μισό του 18ου αι. και ένα κατά το χρονικό διάστημα των δύο προεπαναστατικών δεκαετιών - στοιχείο που δείχνει το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής γνώσης, που γινόταν αποδεκτή στον ελληνικό χώρο.  Τα μισά από ιατρικά βιβλία είναι μεταφρασμένα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά βιβλία, ενώ τα υπόλοιπα είναι "πρωτότυπα", που τα περισσότερα εξ αυτών εκδόθηκαν κατά τις δύο προεπαναστατικές δεκαετίες. Μεταφράζονται ιατρικά βιβλία, κυρίως, από τα ιαταλικά και τα γαλλικά, ενώ λιγότερα από τα λατινικά και τα ουγγρικά. Σημειώνεται ότι τα βιβλία που μεταφράσθηκαν στα ελληνικά ήταν βιβλία διακεκριμένων ευρωπαίων ιατρών και κατά κανόνα είχαν πολλές επανεκδόσεις στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Στη μελέτη μας παρουσιάζονται ενδεικτικά κατά χρονολογική σειρά έκδοσής τους είκοσι ιατρικά βιβλία της προεπαναστατικής περιόδου, από τα οποία φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή ιατρική επιστήμη έγινε αποδεκτή στον ελληνικό χώρο με τα αναφερόμενα βιβλία.


Created by  WebLines  2004