Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Περί Ανθίμου Γαζή καί Αγγέλου Μελισσηνού (ιατρού)».
 
Περιοδ. Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα 1997
τόμ. 32, σελ. 167-171 και σε ανάτυπο
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
  Στο πρώτο μέρος της εργασίας τεκμηριώνεται το έτος γεννήσεως του Ανθίμου Γαζή, για το οποίο έχουν καταγραφεί τα έτη 1758 και 1764, παρουσιάζοντας μιά μαρτυρία του ιδίου του Ανθ. Γαζή από το βιβλίο του «Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών», Βιέννη 1799. Η διερεύνηση της χαλκογραφίας με τη μορφή του, την οποία καταχωρίζει στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του, λύνει το πρόβλημα. Πράγματι εκεί υπάρχει μιά αναφορά στο έτος γεννήσεως του. Συγκεκριμένα, στη χαλκογραφία, πίσω από την μορφή του Γαζή, στην κορυφή της βιβλιοθήκης αναγράφεται: «ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ΑΡΧΜΔ: 1764 γεν:». Ετσι, εξακριβώνεται το έτος γεννήσεως του Διδασκάλου του Γένους Ανθίμου Γαζή, ο οποίος μάλιστα είχε και γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας, όπως έχουμε δείξει σε άλλη εργασία μας.

  Στο δεύτερο μέρος της μελέτης γίνεται αναφορά στη σχέση του ιατρού Αγγέλου Μελισσηνού και του Ανθίμου Γαζή. Αυτή διαπιστώνεται από την αφιέρωση, που ο Μελισσηνός αναγράφει στο βιβλίο του περί της «κίνας-κίνας», δημοσιευμένο Ιταλικά το 1811 και το αποστέλλει στον Ανθιμο Γαζή, με σκοπό, προφανώς, να παρουσιασθεί από τις στήλες του προεπαναστατικού περιοδικού «Ερμής ο Λόγιος», του οποίου ο Γαζής ήταν διευθυντής. Πράγματι, την επομένη χρονιά, το 1812, παρουσιάζεται το βιβλίο με τίτλο «Πονημάτιον επάνω εις την κίνα-κίνα και μεταχείρισιν αυτής εις τους περιοδικούς πυρετούς, γεγραμμένον εις Ιταλική διάλεκτον παρα Μελισσηνού Αγγέλου Κεφαλληνέως, στεφανωθέντος εις την Ιατροχειρουργικήν τέχνην, 1811 εις όγδοον, φύλλ 171, Μεδιόλανα εκ του τύπου Δεστέφανης». Επί πλέον, τονίζεται ότι η επικοινωνία των δύο ανδρών, εκτός της ανωτέρω αφιέρωσης, τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι ο Γαζής δημοσιεύει στον Ερμή το Λόγιο και άλλα άρθρα του ιατρού Αγγέλου Μελισσηνού.

 

Created by  WebLines  2004